Papp kan i fremtiden leveres på miljøstasjoner hvor vi vil sette ut presser som sørger for at papp holder seg ren og tørr. Dette vil sikre at pappen som leveres til oss faktisk går til gjenvinning.

Papp og papir som får plass i rødpose kan som vanlig leveres i dette.

I tillegg vil vi som avbøtende tiltak for de i distriktene som har lang vei til miljøstasjon utvide våre miljøruter til 3 eller 4 ganger i året og man vil her kunne levere større flatpakket papp.  Det vil dermed bli kjørt miljørute også i vinterhalvåret i tillegg til de som går på våren og høsten.

På miljøstasjoner skal kun ren papp i presscontainer / pappcontainer.

Dette skal IKKE i pappcontainer på miljøstasjon:

-Våt og forurenset papp.
-Innbundne bøker
-Plast, isopor og andre ting som ikke er papp.

Overnevnte skal i container for grovavfall.

Dette kan du kaste i rød pose

-Rent og tørt papir
-Aviser og blader
-Reklame
-Drikkekartong
-Pizzaesker m.m
-Pappemballasje til leker, elektronikk m.m  (obs. isopor og plast skal i hvit pose)

Kartongemballasje til mat etc.

Vi har forståelse for at dette vil være ulempe for mange som har vært flinke og bruke returpunktet for papp, men vi forplikter oss at det som leveres til gjenvinning faktisk går til dette og over tid har andelen papp som vi får gjennom «nåløyet» gått betydelig ned. Papp som ikke kan gjenvinnes går som restavfall til energigjenvinning noe som er svært fordyrende og som ikke var hensikten til pappcontainerne i utgangspunktet.

Kontainer for glass- og metallemballasje vil bestå og blir værende der disse er utplassert.

Ved spørsmål, kan vi kontaktes på epost  fimil@fimil.no