2023 starter med:

  • Dialogmøte med fylkeskommunen den 16. januar om regional transportplan. Her skal vi delta og jobbe videre med blant annet fylkesveien og kollektivtransport.
  • Karrieredag med ungdomsskolene den 26. januar i Kjøllefjord idrettshall. Her inviterer vi inn næringslivet og offentlige sektorer til å delta, så sett av datoen. Har dere ønske om å delta så ta kontakt med meg, og så vil vi i tillegg kontakte ulike bransjer for å sikre oss et bredt spekter av aktører.
  • Fylkeskommunen gav oss ekstraordinære midler til næringsfond i høst. I tillegg har kommunestyret fylt på våre fond, slik at det fortsatt er mulig å søke støtte til ulike tiltak og prosjekter. Se mer om våre vedtekter og søknadsportalen på hjemmesiden til kommunen, under «Næring og havn».
  • Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Næringshagene i Øst-Finnmark kommer på besøk i slutten av februar. De vil gjerne spre informasjon om tilskuddsordninger og utviklingstiltak mm, og her vil vi komme tilbake med egen invitasjon når det nærmer seg.
  • Lebesby kommune skal i samarbeid med fiskerinæringa, Nordkyn Næringsforening, Kyst og Fjord og Nordkappregionen havn IKS delta på Lofotfishing 16.-18. mars i Kabelvåg. Dette er en nyttig møteplass for alle som er opptatt av fiskeri langs kysten i nord. 
  • Prosjektet «Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa» har fått utsatt frist for sluttrapport til 30.03.2023. Gjennom prosjektet har vi kartlagt muligheter og utfordringer rundt havbruksnæringa og den lokale leverandørernæringa. Tema som «rekruttering» ble en gjenganger som vi sammen med næringslivet må jobbe videre med.
  • Fortsatt arbeid med Kjøllefjord havn og Nasjonal Transportplan (moloer og mudring) vil bli prioritert til neste år. Flere i fiskerinæringa har også tatt initiativ til bedring av infrastrukturen i havnene, noe vi ønsker å se videre på sammen med dere og Nordkappregionen havn IKS.  

Takk til dere som står på og holder hjulene i gang i et fantastisk næringsliv, og takk for samarbeidet i året som gikk.

Vil ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår når den tid kommer!