Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Sakspapirer 2011

    

Lebesby Kommunestyre 2011
Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
22.02.11 EX.ord Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
24.03.11  Sakspapirer Tillegssak Møteprotokoll
15.04.11  Sakspapirer

 

Møteprotokoll
22.6.2011  Sakspapirer   Møteprotokoll
8.9.11  Sakspapirer Leb.komm regnskap 2010 - årsberetning underskrevet
Leb.komm regnskap 2010 - Økonomisk oversikt
Leb.komm regnskap 2010- Vedlegg til øk. oversikt
Leb.komm regnskap 2010 - Uttalelse fra ledelsen, underskr.
Leb.komm regnskap 2010 - Obligatorisk oversikt
Leb.komm regnskap 2010 - Noter til regnskap, underskrevet
Leb.komm årsregnskap for 2010
Selskapskontorll for Finnmark Miljøtjeneste
Årsmelding fra sektorene for 2010 - sak 37/11
Dokumenter til KS sak 48/11
 Møteprotokoll
17.10.11 Sakspapirer   Møteprotokoll
24.11.11 Sakspapirer

Tertialrapport nr 2 2011 total
Vedlegg 1 til sak 11/711- obl. overs
Vedlegg 2 til sak 11/711- øko.overs
Vedlegg 3 til sak 11/711- årsberetn
Vedlegg 4 til sak 11/711- detaljregn
Vedlegg 5 til sak 11/711- revisors b
Vedlegg 6 til sak 11/711- noter 
Vedlegg 7 til sak 11/711- uttalelse

Vedlegg 1. sak 09/1363 tekst
Vedlegg 2 sak 09/1363 kart
Vedl 3 sak 09/1363 Merknadsbeh
Vedlegg 4 sak 09/1363 overs
Vedlegg 1 til sak 11/446
Vedlegg 2 til sak 11/446 

 
15.12.11  Sakspapirer PDF document ODT document Vedlegg Dyfjord barnehage
Vedlegg Strategi- og handlingsplan PDF document ODT document
 Møteprotokoll
       
Lebesby Formannskap 2011
Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
 19.12.11   Sakspapirer PDF document ODT document Kart ang. gatelys Friarfjord Møteprotokoll PDF document ODT document
9.12.11  Sakspapirer Vedlegg til sak 11/900 - oppfølging
Vedlegg til sak 11/370
Vedlegg til sak 11/626
Møteprotokoll PDF document ODT document
7.11.11 Sakspapirer Tertialrapport nr 2 2011 total
Vedlegg 1 til sak 11/446
Vedlegg 2 til sak 11/446
Vedlegg 1 til sak 11/788
Vedlegg 2 til sak 11/788
Vedlegg 3 til sak 11/788
Vedlegg 4 til sak 11/788
Vedlegg 5 til sak 11/788
Vedlegg 6 til sak 11/788
Vedlegg 1. sak 09/1363 tekst

Vedlegg 2 sak 09/1363 kart
Vedl 3 sak 09/1363 Merknadsbeh
Vedlegg 4 sak 09/1363 overs
Møteprotokoll
25.8.11 Sakspapirer   Møteprotokoll
25.8.11 Tilleggssakspapirer    
25.8.11 Tilleggssak 09/845    
24.6.11 Sakspapirer   Møteprotokoll
7.6.11 Sakspapirer   Møteprotokoll
20.5.11 Sakspapirer   Møteprotokoll
15.4.11 Sakspapirer   Møteprotokoll
14.3.11 Sakspapirer   Møteprotokoll
22.2.11 Sakspapirer   Møteprotokoll
3.2.11 Sakspapirer   Møteprotokoll
       
       
       

Valgstyret  2011
Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
25.8.11     Møteprotokoll
20.5.11     Møteprotokoll
07.02.11     Møteprotokoll
       
LIV  2011
Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
20.01.11     Møteprotokoll
18.02.11      Møteprotokoll
07.04.11  Sakspapirer

 

Møteprotokoll
12.5.11 Sakspapirer   Møteprotokoll
14.6.11     Møteprotokoll
07.09.11     Møteprotokoll
19.12.11     Møteprotokoll

 

Kontrollutvalget   2011
Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
16.02.11     Møteprotokoll
18.07.11     Møteprotokoll
10.11.11  

 

Møteprotokoll PDF document ODT document
       
       
       

Havnestyret 2011

Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
6.10.11     Møteprotokoll