Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Sakspapirer 2013

 

 

Lebesby Kommunestyre 2013
Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
16.12.13 Sakspapirer
Tilleggsak
Vedl. til sak 13/768 - Budsjett- og øk.plan
Vedl. 1 til sak 13/801
Møteprotokoll
21.10.13 Sakspapirer

Vedlegg til sak 13/458
Vedlegg til sak 13/672
Vedlegg 1 til sak 13/583
Vedlegg 2 til sak 13/583
Vedlegg 3 til sak 13/583

Møteprotokoll
1.6.13 Sakspapirer
Tilleggssak PDF document ODT document
Sak 13/400 Vedl 1 - Tertialrapport PDF document ODT document
Sak 13/364 Vedl 1 - Årsberetning 2012
Sak 13/364 Vedl 2 - Noter Regelverk
Sak 13/364 Vedl 3 - Obligatorisk oversikt
Sak 13/364 Vedl 4 -Uttalelse fra ledelsen
Sak 13/364 Vedl 5 - Økonomisk oversikt
Sak 13/364 Vedl 6 - Revisors beretning
Sak 13/364 Vedl 7 - Revisorbrev
Sak 13/276 Vedl 1 - Årsrapport PDF document ODT document
Sak 13/276 Vedl 2 - Vedlegg til Årsrapport PDF document ODT document
Sak 13/275 Vedl 1 - Skatteoppkreverfunksj...
Sak 13/274 Vedl 1 - Plan for forvaltn. revisjon PDF document ODT document
Sak 11/863 Vedl 1 - Nye styringsdokumenter
Sak 11/863 Vedl 2 - Eieravtale
Sak 11/863 Vedl 3 - Vedtekter
Sak 13/176 Vedl 1 - Kurdøgnpris PDF document ODT document
Sak 13/395 Vedl 1 - Planløsning 1. og 2.etg
Sak 12/968 Vedl 1 - Søknad om forpakning
Sak 12/968 Vedl 2 - Vedtekter
Sak 13/454 Vedl 1 - Evalueringsrapport
Møteprotokoll
4.3.13 Sakspapirer Avtale med kystverket
Omsorgsboliger
Møteprotokoll
       
Lebesby Formannskap 2013
Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
16.12.13

Sakspapirer

Tilleggsak

  Møteprotokoll
25.11.13 Sakspapirer Vedl. til sak 13/768 - Budsjett- og øk.plan
Vedl. 1 til sak 13/817
Vedl. 2 til sak 13/817 PDF document ODT document
Vedl. 1 til sak 13/818
Vedl. 1 til sak 13/770
Vedl. 1 til sak 13/801
Møteprotokoll
23.9.13 Sakspapirer Vedlegg til sak 13/672
Vedlegg 1 til sak 13/583
Vedlegg 2 til sak 13/583
Vedlegg 3 til sak 13/583
Vedlegg 1 til sak 13/377
Vedlegg 2 til sak 13/377
Møteprotokoll
26.8.13 Sakspapirer
Tilleggsliste
Sak 13/180 - Vedlegg 1
Sak 13/180 - Vedlegg 2
Vedlegg til 13/599
Møteprotokoll
24.6.13 Sakspapirer Sak 13/349 - Vedlegg 1
Sak 13/214 - Vedl 1 - Klage fra fylkesmannen
Sak 13/214 - Vedl 2 - Notat fra Salmar Nord
 
31.5.13 Sakspapirer PDF document ODT document Sak 13/400 Vedl 1 - Tertialrapport PDF document ODT document
Sak 13/364 Vedl 1 - Årsberetning 2012
Sak 13/364 Vedl 2 - Noter Regelverk
Sak 13/364 Vedl 3 - Obligatorisk oversikt
Sak 13/364 Vedl 4 -Uttalelse fra ledelsen
Sak 13/364 Vedl 5 - Økonomisk oversikt
Sak 13/364 Vedl 6 - Revisors beretning
Sak 13/364 Vedl 7 - Revisorbrev
Sak 13/276 Vedl 1 - Årsrapport PDF document ODT document
Sak 13/276 Vedl 2 - Vedlegg til Årsrapport PDF document ODT document
Sak 13/275 Vedl 1 - Skatteoppkreverfunksj...
Sak 13/274 Vedl 1 - Plan for forvaltn. revisjon PDF document ODT document
Sak 11/863 Vedl 1 - Nye styringsdokumenter
Sak 11/863 Vedl 2 - Eieravtale
Sak 11/863 Vedl 3 - Vedtekter
Sak 13/176 Vedl 1 - Kurdøgnpris PDF document ODT document
Sak 13/395 Vedl 1 - Planløsning 1. og 2.etg
Sak 13/285 Vedl 1 - Søknad fra Statnett SF
Sak 13/285 Vedl 2 - Vedtak D 16/13 PDF document ODT document
Sak 13/285 Vedl 3 - Klage på vedtak D 16/13
Sak 13/229 Vedl 1 - Søknad
Sak 13/229 Vedl 2 - Fefos høringsbrev....
Sak 13/229 Vedl 3 - Søknad om tillatelse til tilt.
Sak 13/229 Vedl 4 - Høringsbrev PDF document ODT document
Sak 13/229 Vedl 5 - Uttalelse fra Statens vegv.
Sak 13/180 Vedl 1 - Søknad om tilskudd
Sak 13/180 Vedl 2 - Tilsagn om tilskudd
Sak 13/180 Vedl 3 - Kartutskrift
Næring - oversikt over administrative vedtak PDF document ODT document
Møteprotokoll
22.4.13 Sakspapirer
Tilleggsliste
Vedlegg sak 11/645 - 29 Kunes JFF
Vedlegg sak 11/645 - 30 Kunes Bygdelag
Vedlegg sak 11/645 - 31 Kunes Handel
Vedlegg sak 13/214 - 1 Søknad
Vedlegg sak 13/214 - 2 Høringsbrev
Vedlegg sak 13/214 - 2 Vedlegg til høringsbrev
Vedlegg sak 13/214 - 3 Uttalelse Statens Vegvesen
Vedlegg sak 13/214 - 4 Uttalelse Kystverket
Vedlegg sak 13/214 - 5 Uttalelse Universitetet i Tromsø
Vedlegg sak 13/214 - 6 Uttalelse RBD 9
Vedlegg sak 13/214 - 7 Uttalelse Fiskeridirektoratet
Vedlegg sak 13/214 - 8 Saksfremlegg
Vedlegg sak 13/214 - 9 Uttalelse Fylkesmannen
Vedlegg sak 13/214-10 Uttalelse RBD 13
Vedlegg sak 13/214 - 11 Uttalelse Finnmark Fylkeskommune
Vedlegg sak 13/214 - 12 Uttalelse Sametinget
Møteprotokoll
4.3.13 Sakspapirer Avtale med kystverket
Omsorgsboliger
Møteprotokoll
28.1.13 Sakspapirer   Møteprotokoll
       
       

 

 

LIV  2013
Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
    Fra 2013 vil det ikke være et LIV-styre. Næringssaker vil bli behandlet i FS.

 

 

Kontrollutvalget   2013
Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
4.12.13 Møteinnkalling, saksliste og sakspapirer    
12.9.13 Sakspapirer   Møteprotokoll
10.6.13 Sakspapirer   Møteprotokoll
7.3.13 Sakspapirer   Møteprotokoll
       

Havnestyret 2013

Dato Sakspapirer Vedlegg Møteprotokoll
5.12.13 Sakspapirer   Møteprotokoll
11.9.13     Møteprotokoll
6.5.13     Møteprotokoll PDF document ODT document