Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Lebesby oppvekstsenter

Lebesby oppvekstsenter er en fådelt skole med 23 elever fra 1. til 10 klasse.

Lebesby skole har tidligere vært internatskole i tre ulike perioder fra 1947 til 1980. Elevene kom fra hele Laksefjorddistriktet.  
 

Det første internatdriften startet opp i 1947, og hadde da totalt 30 elever. Internatet bestod da av to brakkebygninger hvor det ene ble benyttet til undervisning og det andre som internat. I 1955 ble det nye internatet tatt i bruk, men hele bygningen var ikke ferdig før i 1957. I denne perioden bodde det 40 elever på internatet. Da vannverket ble bygd fikk internatet innlagt vann.

 
Utover internatet i Lebesby var det også et internat i Ifjord. Der bodde barn fra Ifjord, Godvik, Friarfjord og fra vestsiden av Laksefjorden. På det meste hadde internatet i Ifjord 30 elever.
 
Skolen i Lebesby slik det fremstår i dag var ferdigstilt i 1967. I dag er skolen en fådelt skole med 34 elever fordelt på hovedtrinnene: 1-2 klasse, 3-5 klasse og 6- 10 klasse. Skolen benytter gymsal og svømmebasseng som ble bygd i 196.  

 


Rektor               Johnny Myhre
Postadresse:
Besøksadresse:
Lebesby oppvekstsenter
Rute
9740 Lebesby
Lebesby bygdetun
9740 Lebesby
 
 
Telefon:                           
Rektor:          97 99 09 70
Lærerrom:      97 99 09 71
Telefaks:        78 49 84 33
Barnehage     97 99 09 76