De som har behov for barnehageplass må søke om dette, de som er innvilget 9-timersdag, trenger ikke søke på nytt.

Søknadsskjema og vedtekter kan hentes ved rådhuset i Kjøllefjord, Galgeneset barnehage og ved Lebesby oppvekstsenter. 

Søknader sendes innen fristens utløp til

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord
eller via vår portal for eDialog