Lebesby oppvekstsenter

  • Barn som er folkeregistrert bosatt med adresse tilhørende postnummer 9717, 9740 og 9742 sokner til Lebesby oppvekstsenter.
  • Elever folkeregistrert bosatt på postnummer 9717 vil få sitt opplæringstilbud ved Lebesby oppvekstsenter. Dette innebærer bruk av vertsfamilie, dette skal skje etter nærmere avtale med elev og familie.

Kjøllefjord skole

  • Barn som er folkeregistrert bosatt med adresse tilhørende postnummer 9790 og 9782  sokner til Kjøllefjord skole.

Innskrivingen skjer på eget skjema og gjøres innen 1.april.2023

Skjema for innskriving finner du hos den enkelte skole og SFO, på rådhuset i Kjøllefjord og nederst i denne artikkelen.
Søknaden sendes til:
Lebesby kommune
Postboks 38,
9790 Kjøllefjord
eller via vår portal for eDialog