Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 26
02
05
01
15
14
14
19
29
20
Kommunestyret 16
05
15
19
15
Administrasjonsutvalget 01
14
Overtakstnemnda 26
Eldrerådet 2019 - 2023 25
25
09
02
Arbeidsmiljøutvalget 16
29
Kontrollutvalget 09
Valgstyret 02
26
31
26
10
Utvalg for Helse- og sosial 25
31
07
25
Dispensasjonsutvalget 26
19
28
Ungdomsrådet 19
07
24
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09
23
25
29
07
14
09
Takstnemnda 08
Forhandlingsutvalget 01
15
13
14
15
27
28
Husutleienemnda 28
24
27
21
17
Ansettelsesrådet 12
25
26
28
04
05
08
11
16
22
08
16
23
03
20
21
26
10
21
30
01
05
06
16
03
04
29
03
11
12
19
24
30
02
Trafikksikkerhetsutvalg 23
07
09