Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 14
01
29
06
18
20
15
02
23
04
Kommunestyret 11
18
02
24
18
Administrasjonsutvalget 14
01
29
27
20
Beredskapsrådet 16
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12
12
23
14
04
30
01
18
Dispensasjonsutvalget 15
01
15
29
10
25
14
23
Ansettelsesrådet 15
21
01
08
23
02
10
13
15
20
23
27
02
09
18
22
16
24
27
15
24
18
21
28
02
Takstnemnda 21
27
10
Husutleienemnda 22
21
29
23
25
26
24
Arbeidsmiljøutvalget 11
03
16
18
Eldrerådet 12
04
01
Valgstyret 16
18
02
10
Klagenemd 16
Forhandlingsutvalget 19
10
30
06
23
07
Overtakstnemnda 14
Eldrerådet 2019 - 2023 19