Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 26
02
05
01
15
14
14
29
Kommunestyret 16
05
15
19
17
Administrasjonsutvalget 01
14
Overtakstnemnda 26
Eldrerådet 2019 - 2023 25
25
09
02
Arbeidsmiljøutvalget 16
29
Kontrollutvalget 09
Valgstyret 02
26
31
26
10
Utvalg for Helse- og sosial 25
31
07
25
Dispensasjonsutvalget 26
19
28
Ungdomsrådet 19
07
24
12
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09
23
25
29
07
14
09
Takstnemnda 08
Forhandlingsutvalget 01
15
13
14
15
Husutleienemnda 28
24
27
Ansettelsesrådet 12
25
26
28
04
05
08
11
16
22
08
16
23
03
20
21
26
10
21
30
01
05
06
16
03
04
Trafikksikkerhetsutvalg 31