Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 23
03
10
27
12
17
20
31
03
05
02
08
13
01
Kommunestyret 26
16
27
15
Takstnemnda 27
Eldrerådet 2019 - 2023 03
Dispensasjonsutvalget 14
18
Husutleienemnda 30
27
26
Ansettelsesrådet 10
23
07
18
26
27
23
25
Overtakstnemnda 22
28
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09
12
24
19
16
Ungdomsrådet 05
27
08
13