Fiskeri
Lokal fiskeflåte leverer sin fangst.

Fiskeri er vår viktigste næring

Kommunen har mange store aktører innen fiskeri; som Lerøy Norway Seafoods og Coast Kjøllefjord AS i Kjøllefjord, Lyder Fisk AS i Dyfjord og på Veidnesklubben og Norway King Crab i Trollbukt. Kommunen har også mange aktive fiskere, og flere unge har satset i denne næringen de siste årene.​

Lise Skreddernes er verdens nordligste melkebonde
Lise Skreddernes er verdens nordligste melkebonde

En aktiv jordbruksnæring i Laksefjorden

I Bekkarfjord og Lebesby finner du tilsammen fire melkebønder og et aktivt landbruksmiljø. I Bekkarfjord har Lise Skreddernes verdens nordligste melkebruk, og det er også egg- og kjøttproduksjon i landbruket i kommunen. 

Kari Løvøy hos Lerøy Aurora
Kari Løvøy hos Lerøy Aurora. Foto: Øystein Ingilæ

Smolthovedstaden

Vi kaller oss gjerne for "Smolthovedstaden" da Lerøy Aurora og Grieg Seafood har samlet produksjonstillatelse på 27,2 millioner smolt. Her finner du rundt 60 direkte sysselsatte i disse spennende industribedriftene som er lokalisert i henholdsvis Friarfjord og Landersfjord inne i Laksefjorden. Innen havbruk er det SalMar Farming AS som har lokaliteter i Laksefjorden, Lerøy Aurora har smoltanlegg i Friarfjord og Grieg Seafood Finnmark har smoltanlegg i Landersfjord. 

Vannkraftverk i kommunen.
Vannkraftverk i kommunen.

Lebesby er en kraftkommune

Lebesby kommune er vertskommune for to vannkraftanlegg og ett vindkraftanlegg. Nordkyn Kraftlag har ett vannkraftanlegg i Mårøyfjorden, Statkraft har vannkraftanlegg i Landersfjord og de har ett vindkraftanlegg på Gartefjellet like utenfor Kjøllefjord.

Røvik tilbyr service til fiskeflåten
Røvik tilbyr service til fiskeflåten

En godt utviklet servicenæring i hele kommunen

I Kjøllefjord finner du et godt servicetilbud i form av entreprenører, håndtverkere og et bredt spekter av varer i butikkene. I bygdene Lebesby, Kunes og Veidnes finnes lokale bygdebutikker som også tilbyr alt det vi behøver i det daglige. 

Davvi Siida presenterer samisk kultur og næring for turistene. Foto: Ørjan Bertelsen
Davvi Siida presenterer samisk kultur og næring for turistene. Foto: Ørjan Bertelsen

Dyktige reiselivsaktører

I Lebesby kommune og Nordkynregionen er det mange dyktige reiselivsaktørerer som tilbud overnatting, gode måltider og spennende opplevelser. Hurtigruten og Havila har overlandsturer mellom Kjøllefjord og Mehamn, hvor de blant annet får oppleve samisk kultur hos Davvi Siida og kjøre scooter på vinteren. I Laksefjorden finnes det campingplass i Kunes og på Ifjord og Laksefjordvidda byr på mange storslåtte naturopplevelser og mulighet for jakt og fiske. Les mer om reiselivsnæringa på hjemmesiden til Visit Nordkyn

Kommunens næringsadministrasjon

Kommunens næringsadministrasjon og de ulike støtteordningene og fond kan du lese mer om under fanen "Næring og havn".