En familie på fire kan spare 200.000 kroner pr. år på å bosette seg i Lebesby kommune!

I vår eksempel er det en familie på fire, to voksne med studielån, ett barnehagebarn og ett skolebarn:

Nedskriving av studielån for to voksne inntil kr. 60.000
Finnmarksfradrag på skatten, avhengig av hvor mye man tjener. Vi tar her ca. kr. 50.000 for to voksne i jobb.
Billigere strøm, her kan det gjøre svært store utslag, men vi velger å ta med ca kr. 12.000 år 
Rimeligere husleie sammenlignet med bykommuner, vi velger et forsiktig anslag: kr. 40.000 pr. år
Gratis barnehage for ett barn kr. 28.000 pr år
Kommunen har gratis skolelunsj kr. 3.000 pr. år for ett barn
Kommunen har gratis kinoforestillinger (ca. 10 i løpet av året) kr. 4.000 for en familie
Idrettslag har laverer pris på medlemskap kr. 4.000 spart
Kommunen har gratis svømmehall for skolebarn i alderen 10-16 år, kr. 2000 spart
Treningsrommet i idrettshallen, lavere pris enn treningssenter, kr. 1500 spart
Gatis babysvømming, kr. 3800 spart per år for en voksen og ett barn
Gratis time i idrettshall for ungdom, kr. 2000 spart pr år
Gratis barnas time i idrettshallen, kr. 2000 spart pr år
Gratis tilbud om aktiviteter for barn og unge i skoleferier, minimum 10 dager med aktiviteter, spart kr. 10.000.-
Svært mange aktiviteter i regi av idrettslag og festivaler, kr 4000 spart for hele familien.

Dette er eksempler, og listen er langt fra utfyllende. Det vil selvsagt være kostnader også som ikke er tatt med som reiseutgifter og matvarepriser. 

Men vi mener det likevel vil være en samlet stor gevinst ved å bosette seg i Lebesby kommune, og tilgangen til gratis storslått natur kan vi ikke verdsette høyt nok!