Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kirkene i Lebesby kommune

bilde Kjøllefjord kirke

Informasjon fra kirkekontoret - Årsmelding 2017 for Lebesby sogn

I 2018 ble det ingen menighetsmøte der årsmeldingen ble gjennomgått. Det er derfor ønskelig og offentlig publisere årsmeldingen så alle får innsikt i soknets aktiviteter. Det vil bli menighetsmøte for 2019 tidlig på året (mars/april).

logo kirkelig fellesråd

Kirkevalg 2015 - presentasjon av resultatet

Da er listen over det nye menighetsrådet for Lebesby sogn klar. Det har vært et interessant valg med store endringer i menighetsrådet. 

Kunngjøring

Det er kirkevalg i 2015. Valget foregår samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Lebesby og Kjøllefjord menighet er i gang med forberedelsene. 

bilde Kjøllefjord kirke

Markering av evakueringen og brenningen av Kjøllefjord i 1944

4. november i Kjøllefjord Kirke kl. 18:00.

bilde Kjøllefjord kirke

Oppdatert kalender over gudstjenester

Kjøllefjord og Lebesby menighet tilbyr nå en aktivitetskalender som oppdateres fortløpende.

Ny leder og nestleder i Lebesby og Kjøllefjord Menighetsråd

Lebesby og Kjøllefjord menighetsråd har fått ny leder og nestleder. Leder Helge Johannes Masternes, valgt for 1 år. Nestleder Randi Myhre Larssen.

Menighetsbladet

Som kjent er Bjørn-Roald Lillevik sluttet som redaktør for menighetsbladet.
Ny redaksjon er Mona Krogh, kirkeverge, Elisabeth Lyngedal, Randi Larssen og Helge Masternes.
Vi har bestemt oss for at det vil bli utgitt tre menighetsblader i år, men dersom vi får inn nok stoff vil det også bli gitt ut et høstnummer. Noe vi virkelig håper på å få til, men da trenger vi litt hjelp.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Strandvegen 175, 9790 Kjøllefjord
Presten vil ha kontortid tirsdager og torsdager fra kl 1000-1400
Kirkeverges kontortid vil variere fra m til 1. april, men kan kontaktes på telefon 94194299