Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kunngjøring

Det er kirkevalg i 2015. Valget foregår samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Lebesby og Kjøllefjord menighet er i gang med forberedelsene. 

Menighetsrådet oppnevner i disse dager en nominasjonskomite, som vil arbeide med en liste over kandidater til menighetsrådsvalget i tiden fram til 1. mai 2015.

Ved valget er det anledning å stille flere lister en den nominasjonskomiteen velger. Forslag på lister med kandidater til det nye menighetsrådet må være innlevert innen 20.april 2015.

Noen stikkord til kandidatlistene:

  • Listen skal være underskrevet av minst ti stemmeberettigede forslagsstillere.
  • Ved innlevering av kandidatliste må en av underskriverne oppføres som kontaktperson.
  • Kandidatene skal være forespurt og ført opp etter retningslinjer gitt i valgreglene.
  • Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og alder, samt adresse og yrke/stilling.
  • Kandidatlisten skal ordnes i prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk).
  • Kandidatlister bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom under 30 år.

 

Kirkevalget finner sted 14. september 2015, med forhåndsstemming fra 10. august. Direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget. Øvrig informasjon fås på kirkekontoret, eller i reglementer utlagt på kirken.no (søk: «Regler for valg av menighetsråd»), evt på www.lovdata.no