Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kirkevalg 2015 - presentasjon av resultatet

Da er listen over det nye menighetsrådet for Lebesby sogn klar. Det har vært et interessant valg med store endringer i menighetsrådet. 

Resultatet av menighetsråd valget ble som følgende:

1. Helge Masternes

2. Rakel Løkke

3. Merete Abrahamsen Angell

4. Charlotte Angell

5. Trygve Georg Nilsen

6. Margunn Hølland Birkeland

 

1. Vara er Peder Julian Jenssen

2. Vara er Lill Britt Myhre Lauritsen

3. Vara er Egil Olsen

4. Vara er Karin Gerd Pauline Øien

5. Vara er Karin Elise Nilsen

 

Stor gratulasjon til det nyvalgte menighetsrådet.

Valgdeltagelsen til ytre sogn (Kjøllefjord) var på 18 % med totalt 130 stemmer. Antall stemmeberettigede for ytre sogn er 732.

Indre sogn (Lebesby, Kunes og Veidnes) fikk valgdeltagelse på 39 % med 73 avgitte stemmer. Antall stemmeberettigede for indre sogn er 186.

Til sammenligning med kirkevalget i 2011, hadde vi 23 % valgdeltagelse med totalt 169 stemmer ved ytre sogn. Indre sogn hadde da 43 % valgdeltagelse med 80 avgitte stemmer.

 

 

Terje Pettersen
Kirkeverge for Lebesby og Kjøllefjord menighet