Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

...

Plan, næring og havn

Alle bygdene i Lebesby kommune kan nå få tilbud om bredbånd

Lebesby kommune er veldig glad for at Fylkesrådet i Troms og Finnmark i møte den
24. august innvilget kr. 3,9 millioner til utbygging av bredbånd i Dyfjord-Kifjord og Veidnesklubben. 

Finalistene i Gnist er klare

Blant 7 innsendte løsningsforslag valgte juryen å gå videre med konseptene "Modulbygda" fra Plenum Design og "Lebesby 2.0" fra CEK Studio/Rambøll.

Lebesby

Nå rulles det ut 130 000 meter fiberkabel i Laksefjorden!

Endelig kan vi tilby befolkning, næringsliv og offentlig sektor i Laksefjorden et skikkelig bredbåndstilbud! Lebesby kommune har signert avtale med Signal Bredbånd AS om å bygge ut fibertilbud i området Bekkarfjord – Landersfjord i løpet av 2021.

Smolthovedstaden

Lebesby kommune ønsker å sette fokus på økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa og ber næringslivet om innspill!

Prosjektet "Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa" starter med en grundig kartlegging hvor kommunen ber næringslivet om tilbakemelding og innspill. 

Tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Lebesby kommune har nå gjort første tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 

Kunngjøring - søknad fra SalMar Farming AS om økt MTB på lokaliteten Øyra

SalMar Farming AS har sendt søknad om å utvide maksimalt tillatt biomasse (MTB) ved lokaliteten 34697 Øyra i Lebesby kommune. Høringsfrist er satt til 30.06.2021. 

UNG JOBB 2021

Kommunen lyser nå ut ordningen med "UNG JOBB" hvor bedrifter og offenlige etater kan søke om tilskudd til ungdom i sommerjobb. Søknadsfrist er 31. mai.  

Tilsagn fra kommunalt næringsfond og covid-19 midler i 2020

Her er tilsagnslisten over tilskudd gitt fra næringsfondet og covid-19 midlene i 2020. Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen. Nye søknader registreres på www.regionalforvaltning.no

SNN_samfunnsl_logo_farge

Tilskudd til opplæringstiltak i næringslivet

Lebesby kommune har søkt og fått midler til opplæring fra Sparebanken Nord-Norges samfunnsløftet. Midlene skal gå til lokalt næringsliv i forbindelse med omstillinger, nye produkter/tjenester eller i forbindelse med permitteringer. 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Tilskudd til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak som ble iverksatt i 2021. Søknadsfrist 10. mai.