Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

1.4.2020 Kunngjøring - Fornyelse av lokal karantenebestemmelse

Kommunalt vedtak, Karanteneregler – Vedtak PS 37/20 
Gjelder fra og med 1/4 2020 til og med 7/4 2020

Søknad om barnehage eller skoletilbud under Lock Down

Helsedirektoratet stengte alle skoler og barnehager i Norge den 12.mars fra kl.18.00. Vedtaket er hjemlet i «Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet». Barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver ha et barnehage/skoletilbud. Retten til tilbud gjelder også barn/unge med særlige opplæringsbehov eller omsorgsbehov. Retten til tilbud gjelder der det ikke finnes annen alternativ til barnepass.

Lokal bestemmelse om karantene - korrigert dato for tilbakevirkende kraft

Ved en feil er det oppgitt feil dato for tilbakevirkende kraft i den lokale bestemmelsen. Korrekt dato skal være 13. mars, ikke 10. mars slik det var skrevet.
Feilen korrigeres i tidligere innlegg, samt i lokale oppslag. 
 

25.3.20 - Fornying av lokal karantenebestemmelse

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Lebesby den 24.3.2020 følgende vedtak, som oppfølging fra tidligere vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

24.3.20 - Statusoppdatering omkring Koronaviruset

Vi er fortsatt i den situasjonen at koronaviruset ikke er påvist i Lebesby kommune pr. 24.03.20. Det foreligger heller ikke mistanke om dette fra smittevernslegen på nåværende tidspunkt.

NAV Lebesby- og Gamvik informerer

NAV Lebesby - og Gamvik har opprettet felles beredskapstelefon, Telefon 412 46 248 i forbindelse med Korona situasjonen. 
NAV Lebesby og NAV Gamvik har stengt mottaket i forbindelse med korona situasjonen. Vi er likevel tilgjengelig, og du kan få møte med oss etter avtale.

Kulturpris

Frist for å nominere er 1. mai.

Lebesby kommune deler ut kulturprishvert annet år. I 2020 har du anledning til å nominere kandidater!

 

Tilskudd til 17.mai-arrangement 2020

Søknadsfrist 3. april 2020