Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
Ny utseende vil være på plass i løpet av 2019

Nyheter og kunngjøringer

Slamtømming i Gamvik og Lebesby kommune

Tømming av septiktanker/slamskillere. Oppstart av slamtømming i uke 25-26

Abonnentens plikter:

  • Sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy beregnet for slamtømming.
  • All overdekking av kumlokk o.l. må fjernes før tømming kan utføres.
  • Merke anlegget med gårds- og bruksnummer, eller på annen måte slik at kummen er godt synlig.
  • Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å kunne gjennomføre tømming.
  • Lokkene må IKKE taes av før tømming, evt. sikring må IKKE fjernes før renovatøren er tilstede.
  • Dersom lokket er låst, må nøkkel være tilgjengelig ved tømmetidspunkt.

Høringsmøte - Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde

Rådhuset i Kjøllefjord den 4. juni kl. 18.00 – 20.00

Vannområde Midt-Finnmark, i samarbeid med Finnmark fylkeskommune, inviterer til lokalt høringsmøte om oppdatering av planprogram og hovedutfordringer for Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde. Målgruppen for møtet er lag og foreninger og andre som er interessert i vannforvaltningen i Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde.

Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 - Godkjente lister

Lebesby Valgstyre godkjenner følgende listeforslag til Kommunestyrevalget 2019. De offisielle valglistene er også tilgjengelige på Servicekontoret.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel

Forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel er nå ute til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 4. juni 2019.

Blir du den som tegner det nye fylkesvåpenet for Troms og Finnmark fylkeskommune?

Nå lyses det ut en åpen konkurranse. Vinneren får 10 000 kroner.

Fra første januar 2020 slås Troms og Finnmark sammen til en fylkeskommune.
Et fylkesvåpen, eller skjold, er et viktig symbol for innbyggerne og for ansatte. Nå inviteres det til en åpen designkonkurranse. Her kan publikum, skoler og profesjonelle lage forslag til nytt fylkesvåpen.

 

45 minutter innsikt

Velkommen til "45 minutter Innsikt" 23. mai kl. 18:00 Lebesby Bygdetun

Åpent for alle. Vi forsøker oss med en ny arena for mer innsikt. Med ujevne mellomrom vil rådmannen invitere til « 45 minutter Innsikt», med ulike tema. 

Første tema er Kommunens økonomi på 45 minutter:
 
havna logo

Informasjon fra Nordkappregionen havn IKS

Langtidslagring og ryddeaksjon

For å ytterligere forbedre bruken av våre arealer og kaier for våre kunder i Kjøllefjord skal Nordkappregionen Havn leie ut containere for lagring av utstyr o.l. til fiskere. Videre skal vi gjennomføre en ryddeaksjon på serviceområdet ved Velferden og også ved Hustad. 

Informasjon

Lebesby kommune er for tiden uten kommunepsykolog. Stillingen er lyst ut. Ved behov, ta kontakt med legekontoret. 

Bilde av løypekart

Scooterløyper

Oversikt over åpne og stengte løyper

Oppdatert pr 9.5.2019

Betalingsregulativ innenfor helse- og omsorg

Gjeldene fra og med 1. mai 2019

Betalingsregulativ vedtatt i Kommunesturet 11.4.2019, PS 21/19