Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Nyheter og kunngjøringer

Utlysningsplakat

Vi har flere spennende ledige stillinger

Fastlege, Helsesykepleier (Helsesøster),IKT-leder, Kjøkkenleder (søknadsfrister 11.3.19) og Skolefaglig rådgiver (søknadsfrist 18.3.19).
I tillegg søker vi etter ferie- og tilkallingsvikarer innen hjemmebasert omsorg og sykehjem (søknadsfrist 5.3.19).

FESTIVALTISKUDD 2019

planlegger du en festival i Lebesby kommune? Her kan søkes!

Vi minner om at svømmehall og idrettshall er stengt i skolens vinterferie, uke 8

Det skal skiftes lys inne i idrettshallen, så det tillates ingen aktivitet utenom de som har gjort avtale om bruk av styrkerom.

Lebesby kommune - Eiendomsskatt 2019

Det gjennomføres ny taksering for eiendomsskatt i Lebesby kommune. 
I 2019 blir eiendomsskatten fakturert på egen faktura. Første kvartal i mars.

Bilde av løypekart

Scooterløyper

Oversikt over åpne og stengte løyper

Oppdatert pr 13.2.19

Brøyting av kommunale veier

Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde veinettet åpent for trygg og uhindret ferdsel. Ved stort snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veger, gangveger, fortau og uterom ved kommunale bygg. Det er satt krav i brøytekontaktene til når det skal brøytes.
I forbindelse med brøyting er det også behov for etterrydding, dvs. utbrøyting til full bredde, rydding av kryss og bortkjøring fra snødeponier.

akuttberedskap barnevern

Oppstart av akuttberedskap Nordkyn barneverntjeneste 7. februar 2019

Alle barn, foreldre og samarbeidspartnere i Gamvik og Lebesby kommune skal ha faglig forsvarlig tilgang til barnevernfaglig vurdering og tjenester, uavhengig av tidspunkt på døgnet i tilfeller der barn befinner seg i en situasjon som kan skade dem.

Vi søker ferievikarer og tilkallingsvikarer til Kjøllefjord sykehjem og hjemmebasert omsorg (sone Kjøllefjord og Laksefjord)

Vi trenger assistenter, helsefagarbeider og sykepleiere. Du vil få opplæringsvakter med ansatte før du skal jobbe selvstendig. 

 

Plakat - temakafe

Vil du bli med på temakafé?

Frisklivssentralen starter opp med temakafé en gang i måneden med ulike akutelle tema som har med helse å gjøre. De inviterer til undervisning og dialog. Det vil være ulike kurslærere ut fra hvilke tema som tas opp.

9. januar tester Sivilforsvaret sireneanlegg

Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, dei fleste i byar og tettstader. Signala vil kunne høyrast av over halvparten av befolkninga.