Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
 

Nyheter og kunngjøringer

Helsestasjonen informerer

Helsestasjonene har stengt i tidsrommet 27.1. - 10.2.2020 grunnet ferieavvikling.

Nordkyn Kraftlag SA melder om strømutkobling natt til onsdag 26.1.2020 kl. 00:15 til 05:00

Dette vil berøre følgende:
• Kundene i Mehamn
• Kunden i Gamvik
• Kjøllefjord Vindpark
På grunn av begrenset med effekt kan det bli aktuelt å kjøre soneutkobling i Kjøllefjord, samt Hopsfjorden.
• Alle kunder i Kjøllefjord, Dyfjord, Kifjord og Hopsfjorden må være forberedt å være strømløs i perioder i utkoblingstiden.

Container for papp og glass for husholdninger

Containere for papp og glass er blitt flyttet på i Kjøllefjord. Nedenfor "Nissenbygget" er det plassert ut 2 containere for papp og en for glass. Ved Oles Joker står det en for papp og en for glass. Vi minner om at papp og glass ikke må plasseres utenfor containerne. 

Bilde av løypekart

Scooterløyper

Oversikt over åpne og stengte løyper

Oppdatert pr 14.1.2020.

folkemøte veggplakat levende lebesby

Planstrategi 2020-2023

Lebesby kommune igangsetter arbeid med ny planstrategi, som skal beskrive hvilke planoppgaver som skal prioriteres i inneværende valgperiode.

OBS! - Lokalt mye snø og kraftig vind fører til stor snøskredfare på Finnmarkskysten.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har varslet om stor snøskredfare. Varselet gjelder for Finnmarkskysten, mer spesifikt for kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Skredfaren er størst rundt Magerøya. Varselet gjelder fra 14. januar. For nærmere beskrivelse henvises det til varsom.no 

utlysning felles 9

Er du vår nye medarbeider og kollega?

Vi har flere ledige stillinger. Fastlege ved Mehamn legekontor (søknadsfrist 14.1.20), Vikariat som veileder Nav Lebesby (søknadsfrist 3.1.20) og prosjektstilling - Økt verdiskapning av havbruksnæringen (søknadsfrist 24.1.20)
 

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Miljøkartlegging Laksefjorden: God vannkvalitet og biodiversitet

Miljøkartleggingen i Laksefjorden sommeren 2019 konkluderer med at miljøtilstanden i fjorden er god.

logo fimil

Informasjon om renovasjon jul og nytt 2019-2020

I forbindelse med jule- og nyttårshelg blir en del ruter innstilt eller forskjøvet. Noen ruter blir kjørt før vanlig tømmedag. Alle miljøstasjoner er stengt i uke 52 samt nyttårsaften.

Bilde ordfører[1]

Julehilsen fra ordfører

Det er med stor ydmykhet jeg nå tar over stafettpinnen fra Stine Akselsen, som har gjort en formidabel innsats i sitt virke som Ordfører i Lebesby Kommune. Hun har vært en viktig faktor for Lebesby Kommunes gode omdømme. Vi går nå inn i en ny kommunestyreperiode med mange nye, engasjerte politikere. Det er et sunnhetstegn at det er mange som vil bidra med sitt engasjement, sin kunnskap og sitt mot i den nye perioden.