Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

bilde fiksgatami

Rapporter inn lokale problemer knyttet til gatelys, brøyting, strøing m.m.

Alle innbyggere har mulighet for rapportere inn problemer knyttet til gatelys, brøyting, strøing m.m. 

24

24.1.2021 - Anmodning angående reising og testing

Kommunes kriseledelse var samlet til ekstraordinært møte søndag klokken 10.30 med bakgrunn i strengere restriksjoner i ti kommuner på Østlandet grunnet utbrudd av den engelske virusmutasjonen.

bilde - påvist smitte

Påvist smitte av Covid-19 i Lebesby kommune

Det ble sent lørdag kveld bekreftet påvist smitte av Covid-19 i Lebesby kommune og 1 person er påvist smittet. Dette er en person som kom fra utlandet som har vært i karantene siden ankomst.

Formannskapsmøter sendes direkte på KommuneTv.

I hht. Kommunestyrevedtak av 15.12.2020, PS 98/20 vil også Formannskapsmøtene bli sendt direkte på KommuneTv. Sendingene vil i etterkant også være søkbar i arkivet. Første Formannskapsmøte som sendes vil være den 26.1.2021 kl. 12:00

Fefo_logo

Informasjon fra Fefo: I Kunes tildeles 13 flotte fritidstomter

Søknadsfrist 8. februar 2021

Hyttetomtene har vakker utsikt med god tilgang til jakt og fiske, fjordturer, tur- og snøskuterløyper. 
Tomtene tildeles ved trekning og du kan søke om fem tomter i prioritert rekkefølge. 

Oppdatering av koronaregler

Oppdatering av koronaregler for Lebesby kommune gjeldende fra 19/1 2021.

Ungdomsfolkemøte kommuneplan

Lebesby er valgt ut som Gnist-kommune

I konkurranse med 42 andre kommuner er Lebesby valgt ut som deltaker i innovasjonsprogrammet Gnist. Som Gnist-kommune skal vi se nærmere på hvordan vi kan jobbe for å knytte tettere bånd til utflyttede ungdommer og unge voksne.

Kunngjøring - søknad fra SalMar Farming AS om ny lokalitet

Søknaden omhandler ny lokalitet på 5900 tonn ved Langholmen S/Lille Brattholmen. Søknaden er ute til offentlig ettersyn i perioden 15.01.-15.02.2021. Merknader må fremsettes skriftlig til Lebesby kommune.