Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ny nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Har du lav inntekt? Da kan du ha krav på redusert foreldrebetaling i barnehagen eller gratis kjernetid for inntil 20 timer pr. uke. 

Søknadsskjema

Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage