Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Overformynderiet

Overformynderiet

Nye skjemaer for vergemål

I forbindelse med at Fylkesmannen har overtatt den gamle overformynderi oppgaven, så er også skjemaer for vergemål blitt nye

Kan du tenke deg å bli verge i Lebesby kommune?

Den 1.7.13 nedlegges de kommunale overformynderiene i Finnmark, og Fylkesmannen overtar alle oppgaver og ansvar. Etter dette har vi behov for nye verger.

Overformynderiene blir historie – vergene består

1. juli 2013 overtar Fylkesmannen oppgavene til dagens kommunale overformynderi, men vergene er det viktig at vi beholder i kommunene!
Vergemål innebærer at man får hjelp til å ivareta egne interesser av en person som er oppnevnt som verge. Vergemålsreformen og ny lovgivning skal sørge for økt rettsikkerhet, mer rettslikhet og økt kvalitet i vergemålsforvaltningen. Det dreier seg om rettighetene og formuen til grupper som er syke, demente eller utviklingshemmede, samt bemidlede personer under 18 år og enslige mindreårige flyktninger / asylsøkere.