Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Overformynderiet Artikkel

Overformynderiene blir historie – vergene består

1. juli 2013 overtar Fylkesmannen oppgavene til dagens kommunale overformynderi, men vergene er det viktig at vi beholder i kommunene!
Vergemål innebærer at man får hjelp til å ivareta egne interesser av en person som er oppnevnt som verge. Vergemålsreformen og ny lovgivning skal sørge for økt rettsikkerhet, mer rettslikhet og økt kvalitet i vergemålsforvaltningen. Det dreier seg om rettighetene og formuen til grupper som er syke, demente eller utviklingshemmede, samt bemidlede personer under 18 år og enslige mindreårige flyktninger / asylsøkere.

Vergene er bærebjelken i vergemålsordningen, til tross for lav eller ingen godtgjøring for arbeidet. Det blir ikke automatisk endringer i eksisterende vergemål, og vi oppfordrer alle oppnevnte verger til å fortsette sitt arbeide også etter 1. juli 2013.

Denne våren inviterer Fylkesmannen alle verger, og de som ønsker å bli verger til opplæring i alle kommuner i Finnmark.

Planen ser slik ut:

Kommune                     Tidspunkt
Nesseby                         4.3 kl 18:00
Tana                                 5.3 kl 18:00
Kautokeino                     6.3 kl 17:00
Karasjok                         7.3 kl 17:00
Porsanger                     11.3 kl 17:00
Alta                                 12.3 kl 17:00
Nordkapp                        13.3 kl 17:00
Vardø                             13.3 kl 17:30
Gamvik                         14.3 kl 16:00
Lebesby                         14.3 kl 19:00
Båtsfjord                         18.3 kl 18:30
Berlevåg                         19.3 kl 18:00
Hasvik                             20.3 kl 19:00
Hammerfest                    21.3 kl 18:00
Sør-Varanger                 4.4. kl 17:00
Måsøy                                 8.4 kl 18:00
Kvalsund                             9.4 kl 17:00
Vadsø                                 11.4 kl 18:00
Loppa                                 18.4 kl 17:00

Du kan melde deg på til en av våre kontaktpersoner allerede nå.

Du finner mer informasjon på Vergemålsportalen og i dette informasjonsskrivet fra Fylkesmannen til verger/ hjelpeverger.

Kontaktpersoner hos oss:
Rådgiver Katrine Erlandsen: fmfikaer@fylkesmannen.no , telefon 78 95 03 28
Rådgiver Airin Andersen: fmfiaian@fylkesmannen.no , telefon 78 95 03 17
Prosjektleder Ann-Karin Dahl Næss: fmfiakdn@fylkesmannen.no , telefon 78 95 03 03