Hva skjer når du ringer Barnevernvakta?

Du får her snakke med en erfaren barnevernarbeider som kan gi deg råd og veiledning, eventuelt bistå med hjelp i situasjonen.

Vi kan hjelpe deg å snakke med de voksne, eller ta kontakt med lege eller politi, og vi vil noen ganger hjelpe med at barnet kommer seg i sikkerhet.

Vi kan også møte deg for en samtale. Det vil kunne ta inntil to timer før vi kan møte deg, men ofte raskere.

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.

Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.

Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.

Dersom du velger å skrive epost må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på eposten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym. 

Offentlige instanser kan ikke være anonyme.

Du kan også kontakte:

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet og er gratis å ringe.

Telefon 116 111 eller www.116111.no

Åpningstider

Hver dag hele uka fra klokken 15:30 til 08:00