Kommunestyret
19.06.2017 kl. 13:00 - 17:15
Kommunestyresal, Kjøllefjord rådhus/flerbrukshus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfDOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - TILLEGGSSAKER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Ikon for filtype pdfREFERATSAK - KONTROLLRAPPORT 2016 VEDRØRENDE SKATTEINNKREVERFUNKSJONEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
24/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 19.6.17 Ikon for filtype pdfVis
25/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 19.6.17 Ikon for filtype pdfVis
26/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 3.4.17 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
27/2017 Ikon for filtype pdfREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2017 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 1 - 2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2017 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT NR 1 - 2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
30/2017 Ikon for filtype pdfBUDSJETT 2017 - KORRIGERING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
31/2017 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING 2017 - INVESTERING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
32/2017 Ikon for filtype pdfHAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
33/2017 Ikon for filtype pdfHAVNEKRAV LEBESBY HAVN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2017 Ikon for filtype pdfVA BREIVIKVEGEN 2016 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
35/2017 Ikon for filtype pdfRENSEANLEGG AVLØP KJØLLEFJORD - UTREDNING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
36/2017 Ikon for filtype pdfOMORGANISERING TEKNISK SEKTOR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2017 Ikon for filtype pdfØKONOMIREGLEMENT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
38/2017 Ikon for filtype pdfÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
39/2017 Ikon for filtype pdfNEDLEGGELSE AV LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
41/2017 Ikon for filtype pdfREHABILITERING AV JOHAN SALMILLAS VEG 39, GID 36/162 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2017 Ikon for filtype pdfINVESTERINGSREGNSKAP 2014 DEN NORSKE KIRKE - LEBESBY MENIGHETSRÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2017 Ikon for filtype pdfJUSTERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
44/2017 Ikon for filtype pdfORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HELSE-OG OMSORG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
45/2017 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
46/2017 Ikon for filtype pdfSMITTEVERNPLAN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
47/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM UTVIDET UTESERVERING Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
48/2017 Ikon for filtype pdfFINNMARK FRILUFTSRÅD Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
49/2017 Ikon for filtype pdfREGELEMENT FOR BEREDSKAPSRÅDET I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
50/2017 Ikon for filtype pdfSAMTYKKE FOR PLASSERING AV TORSKEMERD OG FLYTEBRYGGE I KJØLLEFJORD HAVN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2017 Ikon for filtype pdfOPPHEVING AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD (TILTAKSFORBUD) I LEBESBY KOMMUNE - KS VEDTAK PS 31/15, DATERT 24.6.2015 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
52/2017 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
53/2017 Ikon for filtype pdfSALG AV KJØLLEFJORD SLIPP Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
54/2017 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2016 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
55/2017 Ikon for filtype pdfSAMISK STEDSNAVN I DYFJORD M.M. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)