Formannskapet
28.11.2017 kl. 13:00 - 16:15
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2017
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
112/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 28.11.17 Ikon for filtype pdfVis
113/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 28.11.17 Ikon for filtype pdfVis
114/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 10.10.17 OG 17.10.17 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
115/2017 Ikon for filtype pdfBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
116/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE AVGIFTER 2018 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
117/2017 Ikon for filtype pdfGEBYRREGULATIV 2018 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
118/2017 Ikon for filtype pdfFEIETJENESTER I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
119/2017 Ikon for filtype pdfUTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2018 Ikon for filtype pdfVis
120/2017 Ikon for filtype pdfSALG AV LAGERBYGG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
121/2017 Ikon for filtype pdfORDNING FOR FINANSIERING AV FELLES DIGITALISERINGSPROSJEKTER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Ikon for filtype pdfVis
122/2017 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING 2017 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
125/2017 Ikon for filtype pdfTILSKUDD TIL NY FLYTEBRYGGE VEIDNES HAVNEUTVIKLING AS Ikon for filtype pdfVis
126/2017 Ikon for filtype pdfDAVVI VINDPARK - HØRINGSUTTALELSE ANG. KONSEKVENSUTREDNINGER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
127/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM UTVIDELSE AV MTB VED LOKALITET 34697 ØYRA SALMAR NORD AS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
128/2017 Ikon for filtype pdfUTFORMING AV KOMMUNEPLAN FOR KULTUR OG KULTURELL AKTIVITET Ikon for filtype pdfVis
129/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV NY FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
130/2017 Ikon for filtype pdfFORSLAG OM BOPLIKT I LEBESBY KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis
131/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN Ikon for filtype pdfVis
132/2017 Ikon for filtype pdfENDRING I EKTESKAPSLOVEN - BORGELIGE VIGSLER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
133/2017 Ikon for filtype pdfMØTEPLAN 2018 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Ikon for filtype pdfVis
134/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV LEIF PEDERSEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
135/2017 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG - FAST MEDLEM AV SAKKYNDIG ANKENEMD - EIENDOMSSKATT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis