Søk digitalt

Nå kan du søke om kommunal bolig digitalt. Kobo heter systemet og det er utviklet av Husbanken. Det er enkelt, brukervennlig og laget for å ivareta ditt personvern.
Det er Lebesby kommune som mottar og behandler din søknad om kommunal bolig.

 

Behandling av søknader

Innkomne søknader behandles av en husutleienemnd i slutten av hver måned. 
De som ikke får tildelt bolig blir stående på venteliste til egnet bolig kan tildeles. 
Her på hjemmesiden finner du mer informasjon om vilkår for tildeling av kommunale utleieboliger

Plakat - informasjon om kommunale boliger
Plakat - informasjon om kommunale boliger