Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Kunngjøring: Kommunal forskrift om løypenett for snøscooter er vedtatt

Lebesby kommunestyre vedtok i sak 60/2021 kommunal forskrift om løypenett for snøscooter. Vedtatt forskrift trer i kraft straks.

Scooter i solnedgang Harald

 

Vi gjør oppmerksom på at kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. De som har klagerett er grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring – senest 17. november.

Eventuelle klager må merkes «20/413 – klage på vedtak scooterforskrift», og sendes til postmottak@lebesby.kommune.no, eller Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Forskrift

Utredningsdokument

Løypenett Nordkinn

Løypenett Ifjord

Løypenett Kunes

Løypenett Veidnes

Merknadsbehandling - høringsrunde 1 og 2

Øvrige dokumenter og saksprotokoll finner du på denne nettsiden, under fanen Møtekalender -> Formannskapet 14. oktober, sak 101/2021, og Kommunestyret 19. oktober, sak 60/2021