Formål

Formålet med næringsfondet er at det skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. Fondet skal som hovedregel rette seg direkte mot det private næringslivet. Fondet kan likevel også nyttes til tiltaksarbeid og infrastrukturtiltak. Tilskudd kan benyttes til blant annet forstudier, forprosjekter, kompetanseheving, markedsarbeid og bolyst-tiltak. Tilskudd skal i hovedsak ikke benyttes til fysiske investeringer.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål i forbindelse med kommunalt næringsfond og opprettelse av søknader.