Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommunal økonomi

logo - budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Rådmannens innstilling til Budsjett 2019 er nå offentlig. Formannskapet skal avgi sin innstilling den 21.11.18, og kommunestyret skal fatte endelig vedtak den 10.12.18.

Formannskapets innstilling til Budsjett - og økonomiplan 2017 - 2020

Budsjett- og økonomiplan 2017 - 2020 skal behandles i kommunestyremøte 14. desember - PS 72/16
 

Bilde av budsjett og øk.plan 2016 - 2019.

Budsjett- og økonomiplan 2016 - 2019

Rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan 2016 - 2019 skal behandles i Formannskapsmøte 26.11.15 og Kommunestyremøte 16.12.15.

Kommunal økonomi

I Økonomiplanen kan du bl.annet finne tabeller og figurer som belyser kommunens økonomi over tid