Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Utvikling og næring

Fiber

Status for utbygging av bredbånd i Laksefjorden

Lebesby kommune har tidligere informert om tildelt tilskudd fra NKOM/Fylkeskommunen til bredbåndsutbygging i Laksefjorden. Troms og Finnmark fylkeskommune gjorde en felles utlysning med anbudsfrist 1. mars. Til sammen 11 områder ble lyst ut, derav to områder i Lebesby kommune; 1. Kunes og 2. Landersfjord-Bekkarfjord. 

Kjøllefjord. Foto: Tonny Lunnan

Lebesby kommune søker kreative og nytenkende hoder til spennende innovasjonskonkurranse

I anledning deltakelse i innovasjonsprogrammet Gnist inviterer Lebesby kommune, Design og Arkitektur Norge og Nordic Edge til digitalt samskapingsverksted 20. april.  

Ungdomsfolkemøte kommuneplan

Lebesby er valgt ut som Gnist-kommune

I konkurranse med 42 andre kommuner er Lebesby valgt ut som deltaker i innovasjonsprogrammet Gnist. Som Gnist-kommune skal vi se nærmere på hvordan vi kan jobbe for å knytte tettere bånd til utflyttede ungdommer og unge voksne.

Kartlegging av interesse for bredbåndstilbud i Laksefjorden

Lebesby kommune er tildelt tilsammen kr. 11,6 millioner i tilskudd fra fylkeskommunen og NKOM til bredbåndsutbygging i Laksefjorden. I den forbindelse ønsker vi å gjøre en kartlegging av interessen hos befolkning og næringsliv. 

Annonse

Nye industriområder i Laksefjorden

I Lebesby kommunes nye arealplan har vi åpnet for flere områder på sjø og land for taredyrking, oppdrett og andre industriformål. 

Invitasjon til informasjonsmøte på Teams ang Covid 19 - ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond.

Lebesby kommune inviterer næringslivet og andre interersserte til å delta på Teams-møte onsdag 16. september kl. 8.30-10.00. Det blir orientering om ekstraordinære midler til næringsfond og mulighet til å stille spørsmål. Påmelding gjøres til toril.svendsen@lebesby.kommune.no innen 15. september kl. 16.00.

Covid-19 ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond i 2020

Som en del av krisepakke 3 i forbindelse med Covid-19 utbruddet er alle kommuner i Troms og Finnmark fylke tildelt kr. 1.700.000 i ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond. Målgruppen for midlene er bedrifter og næringsaktører. Første søknadsfrist er satt til 27. september. 

Kommunalt næringsfond

Søknader til kommunalt næringsfond skal heretter registreres på www.regionalforvaltning.no På startsiden finner du informasjon om hvordan du oppretter ny søker og registrerer søknadsskjema

Tilsagn fra kommunalt næringsfond for perioden 2017-2019

Her er en liste over tilsagn gitt fra næringsfondet de siste tre årene. Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen. Nye søknader registreres på www.regionalforvaltning.no

P1100425_200x150

Næringsadministrasjon

Kontaktinformasjon til næringskonsulent Toril Svendsen og landbrukskonsulent Odd Birkeland finner du her.