Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Trafikk og kommunikasjon

Høring - Kommunale retningslinjer for behandling av søknader etter nasjonal forskrift § 5, samt endring av tidligere forslag til forskrift om Scooterløyper

Høringsfrist 15. juli 2020

Sakens bakgrunn: 
Lebesby kommune skal fastsette egne retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark.
Etter drøftinger med reindrifta, (reinbeitedistrikt 13),  vil  vedlagt forslag til retningslinjer bli lagt frem for behandling i kommunestyret.

Logo fra FFK - Snelandia

Planlegg reisen

Reiseplanlegger fra Finnmark Fylkeskommune / Snelandia

Ny ruteplan for Flexxrute 823 (Kjøllefjord - Mehamn)

Ny ruteplan for flexxrute 823 (Kjøllefjord - Mehamn)  finner du her
Den blir noe utvidet pga LOSA elev fra Mehamn til Kjøllefjord. Den følger skoleruta til Nordkapp videregående skole.
All bestilling skjer på vanlig måte på flexx.no eller tlf 177. 

Bilde av løypekart

Løypekart

Her finner en kart over skuterløyper i Lebesby kommune og i Finnmark fylke.
 

snøskuter

Lebesby kommune har fått tillatelse til å etablere 2 nye scooterløyper.

  • Fra løype 4 nord for Hopseidet over fv-888 fem til løype 6 i Gamvik sør for Hestvannet.
  • Fra Nikolasdalen ned til løype 11 i Langfjorddalen.
Logo Boreal transport

BUSS

Her finner du en oversikt over bussrutene.

Logo Boreal transport

Ruteendring på rute 465 Kjøllefjord - Kifjord - Dyfjord

Endringen gjelder fra mandag 27.februar 2012
NORWEGIAN

Norwegian flyr direkte Lakselv-Oslo sommeren 2011

Ruten vil bli fløyet Mandag, Onsdag og Fredag i perioden fra og 27.jun til og med 12.aug. Dette er i første omgang en test av markedet og om det blir en suksess så er sannsynligheten stor for at de øker produksjonen neste år.
vintersol_300x225

VÆR OG VIND

Vegmeldinger - kolonnetider - værvarsel