Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
Ny utseende vil være på plass i løpet av 2019

Nyheter og kunngjøringer

Forhåndsstemmedag på Lebesby bygdetun fredag 16. august kl. 10.00-15.00

Denne dagen vil det ikke være mulig å forhåndsstemme på rådhuset i Kjøllefjord.

Informasjon om valgkort

De aller fleste som er manntallsført i Lebesby kommune skal ha mottatt valgfort fra Valgdirektoratet, men Valgstyret har i disse dager mottatt en del valgkort i retur fra Posten. Det er ulike årsaker til dette, men det oppgis  å være "Ukjent",  "Ny adresse ukjent", " Flyttet, ettersendingsperioden utløpt", og "Utilstrekkelig adresse". Dersom du ikke har mottatt valgkort kan det være på grunn av dette. Vi gjør oppmerksom på at du ikke behøver å ta med selve valgkortet for å avgi din stemme, men det sparer deg og stemmemottakeren for noe tid. 

Sametingets valgmanntall til offentlig gjennomsyn

Manntall legges ut til ettersyn ved

  • Servicekontoret, 9790 Kjøllefjord
  • Veidnes Handel, 9717 Veidnesklubben
  • Kunes Opplevelse og Handel, 9742 Kunes
  • Lebesby bygdetun, 9740 Lebeby

Krav om retting og oppdatering skal sendes skriftlig og begrunnet til Sametinget, 9730 Karasjok eller på e-post sametinget@samediggi.no

Fakturaer fra Lebesby kommune på kommunale avgifter er blitt sendt ut en måned for tidlig

Riktig forfallsdato på disse skal være 26.08.2019

Vi vil ordne dette i vårt system så det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer. Dere må selv endre forfallsdato på fakturaen. 

Med hilsen

Lebesby kommune
Økonomiavdelingen

Utecamp (juli) og kulturleir (august) for barn og unge

Lebesby kommune, avd for kultur og oppvekst inviterer til gratis aktiviteter

Med støtte fra BufDir arrangerer Lebesby kommune, kuturadeling og oppvekstsektor, friluftsskole/utecamp i uke 30 og kulturleir i uke 33 og dermed i løpet av sommerferien.
Deltagelse er gratis, påmelding kreves.
 

Høring - utbygging av bredbånd i Lebesby kommune

Invitasjon til høringsinnspill innen 15. august.

Lebesby kommune vil søke statlig medfinansiering til utbygging av kraftfullt bredbåndsnett i området Bekkarfjord-Kunes. I den forbindelse ber kommunen om innspill angående behov og eventuelle planer for utbygging i området.

Kulturmidler må du nå søke hos Kraftlaget og ikke kommunen

I år er det omlegging på det med kulturmidler til lag og foreninger. Tidligere lyste kommunen ut midlene, som kom fra Nordkyn Kraftlag. I år er det slik at lag og foreninger søker direkte til Nordkyn Kraftlag. Gå inn på deres nettside, da midlene nå er lyst ut og det er en søknadsfrist 1/9.

Informasjon fra kirkekontoret

Psykolog i Lebesby kommune

Kommunal psykolog er et gratis lavterskeltilbud til hele befolkningen (alle aldre) i Lebesby kommune.