Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

Tilsagn fra kommunalt næringsfond for perioden 2017-2019

Her er en liste over tilsagn gitt fra næringsfondet de siste tre årene. Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen. Nye søknader registreres på www.regionalforvaltning.no

Her finner dere leverandøroversikten for Lebesby kommune 2019

Det viser hvem vi har handlet varer og tjenester fra og hvilket beløp for 2019.

Plakat - 17.mai Lebesby

17. mai arrangement på Lebesby 2020

Her finner du program for dagen

Skolestart for elever og lærere 5.-10 trinn i løpet av uke 20

I henhold til nasjonalt vedtak av 7.5.20 skal alle elevene i grunnskolen være tilbake på skolen innen 15.mai. Skolene vil bruke noen dager på å gjøre klart til å ta imot elevene fra 5.-10 trinn. Det blir derfor ulik skolestart for elevene. 

UNG JOBB 2020

Det lyses nå ut tilskudd til de bedriftene og avdelingene i kommunen som ønsker å sysselsette ungdom i sommerferien. Søknadsfrist: 29. mai. 

Dialogmøte vintervedlikehold

Lebesby kommune inviterer til dialogmøte med næringslivet omkring vintervedlikehold Onsdag 6.mai klokken 09.00. 
Vi vil gjerne ha tilbakemelding hos dere på utfordringer dere møter som følge av høy frekvens av stengte veier i fylkesvegnettet. Disse tilbakemeldingene vil være viktige innspill i det videre arbeidet for å få hevet standarden på vintervedlikeholdet.
Møtet vil foregå digitalt på Teams og vi vil derfor være avhengig av påmelding til møtet. Epost kan sendes til: ordforer@lebesby.kommune.no

Scooterløyper - høring

Lebesby kommunes forslag til ny forskrift for scooterløyper legges ut på høring.
Høringsfristen er 5. Juni 2020