Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
Ny utseende vil være på plass i løpet av 2019

Nyheter og kunngjøringer

Informasjon fra Finnmark Miljøtjeneste

Grunnet bevegelige helligdager vil renovasjon innstilles følgende dager i mai og juni:
Torsdag 30. mai (Kristi Himmelfartsdag) og mandag 10. juni (2. Pinsedag).
De som får problemer med full dunk kan sette sekk med kildesortert avfall (knyttede poser) fram til neste tømming. 
Miljøstasjoner som faller på disse dagene vil og være stengt.

Helhetlig ROS-analyse for 2019-2022

Kommunestyret har vedtatt ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lebesby kommune.

Lebesby kommune ønsker med dette tilbud på innleie av maskiner for sesongen 2019.

 Lebesby kommune ønsker med dette tilbud på innleie av maskiner for sesongen 2019

Oppdraget og administrative bestemmelser 2019.doc PDF document ODT document .

Lebesby kommune - Teknisk etat - Tilbudsskjema årlig vedlikehold.xlsx

Vedlegg A - Egenerklæring HMS.pdf

 

Tilbudet blir sendt til kjente entreprenører direkte og offentliggjort på lebesby.kommune.no

 

Vedlegg:

  • Beskrivelse
  • Tilbudskjema
  • HMS erklæring
Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Invitasjon til plan- og næringsmøte i Kjøllefjord torsdag 25. april

Torsdag 25. april presenterer vi forslag til ny areal- og kystsoneplan på Kjøllefjord rådhus.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Invitasjon til plan- og næringsmøter på Veidnes og Kunes onsdag 24. april

Onsdag 24. april presenterer vi forslag til ny areal- og kystsoneplan på Veidnes og Kunes.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Invitasjon til plan- og næringsmøte på Lebesby bygdetun tirsdag 23. april

I forbindelse med at forslag til ny areal- og kystsoneplan legges ut til offentlig ettersyn og høring denne våren, inviterer vi til folkemøter rundt i kommunen uka etter påske. Først ut er Lebesby.

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Listeforslag

Her finner du oversikt over partier og lister som har levert liste til høstens kommunestyrevalg. Fristen for å levere liste var 1. april kl. 12:00. Vi gjør oppmerksom på at listene ikke er endelige, i den forstand at de skal gjennom lovbestemst hørings- og behandlingsprosess.  5 partier/lister har levert liste til høstens kommunestyrevalg i Lebesby kommune. 

Ny dato for Kontrollutvalgsmøte - 6. 5.2019

Gjelder møtet som ble utsatt fra 2.4.19.

bilde velkommen til kjøllefjord havn

Havnebrosjyre for Kjøllefjord havn

Kjøllefjord Fiskeriforum har utgitt en havnebrosjyre for Kjøllefjord havn

Høring - Forskrift om vann- og avløpsgebyr Lebesby kommune

Lebesby kommune legger med dette forslag til ny Forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på høring, jfr. vedtak i Utvalg for Plan, teknisk og miljø.
Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. mai 2019.