Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

Formannskapsmøter sendes direkte på KommuneTv.

I hht. Kommunestyrevedtak av 15.12.2020, PS 98/20 vil også Formannskapsmøtene bli sendt direkte på KommuneTv. Sendingene vil i etterkant også være søkbar i arkivet. Første Formannskapsmøte som sendes vil være den 26.1.2021 kl. 12:00

Fefo_logo

Informasjon fra Fefo: I Kunes tildeles 13 flotte fritidstomter

Søknadsfrist 8. februar 2021

Hyttetomtene har vakker utsikt med god tilgang til jakt og fiske, fjordturer, tur- og snøskuterløyper. 
Tomtene tildeles ved trekning og du kan søke om fem tomter i prioritert rekkefølge. 

Oppdatering av koronaregler

Oppdatering av koronaregler for Lebesby kommune gjeldende fra 19/1 2021.

Ungdomsfolkemøte kommuneplan

Lebesby er valgt ut som Gnist-kommune

I konkurranse med 42 andre kommuner er Lebesby valgt ut som deltaker i innovasjonsprogrammet Gnist. Som Gnist-kommune skal vi se nærmere på hvordan vi kan jobbe for å knytte tettere bånd til utflyttede ungdommer og unge voksne.

Kunngjøring - søknad fra SalMar Farming AS om ny lokalitet

Søknaden omhandler ny lokalitet på 5900 tonn ved Langholmen S/Lille Brattholmen. Søknaden er ute til offentlig ettersyn i perioden 15.01.-15.02.2021. Merknader må fremsettes skriftlig til Lebesby kommune. 

Plan for Koronavaksinasjon i Lebesby kommune

Denne planen er utarbeidet for å sikre at befolkningen i Lebesby kommune får tilgang til og gjennomført Koronavaksinasjonsprogrammet slik det er anbefalt av norske helsemyndigheter og folkehelseinstituttet i forbindelse med COVID-19-pandemien i Norge i 2020/2021. 
Planen beskriver forberedelser til vaksinasjon, ansvarsområder for tjenestene, plan for gjennomføring av vaksinering og oppfølgingsarbeidet etter vaksinering. 
Planen er bygd opp etter tiltaksplan for koronavaksinasjon i kommunene i FHI sin veileder.

påvist smitte

Påvist smitte av Covid-19 i Lebesby kommune

Det er i ettermiddag bekreftet påvist smitte av Covid-19 i Lebesby kommune og 2 personer er påvist smittet. Dette er personer fra utlandet som har vært i karantene siden ankomst.
 

3 ledige stillinger som fagarbeidere i botiltak

Søknadsfrist 19.1.21

Lebesby kommune har ledig 3 midlertidige stillinger som fagarbeidere ved botiltak, i henholdsvis 71,17%, 77,23% og 93,24 %.

Trykk her for å lese utlysningstekst, samt søke stilling

plakat 8

8.1.21 - Informasjon vedrørende Covid-19 vaksine til innbyggere over 65 år

Til alle innbyggere over 65 år i Lebesby kommune. Kommunen planlegger trinnvis vaksinering av innbyggere som ønsker Covid-19 vaksine. Det vil bli innkalt i prioritert rekkefølge og vi ber derfor de som ønsker vaksine om å ta kontakt med lokal Koronatelefon på telefon 97 99 09 50, for å melde sin interesse. Koronatelefonen vil være åpen for registrering hverdager fra kl 10.00 – 13.00 fra og med 11.01.21.