Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

19

Viktig! Har du vært på Hammerfest sykehus etter 8. oktober må du lese denne.

Innbyggere som har vært på sykehuset etter 8.oktober oppfordres til å gå i 10 dagers karantene

Det vises til pågående smitteutbrudd Covid-19 ved Hammerfest sykehus, og den pågående smittesporing som sykehuset har iverksatt. Flere ansatte ved sykehuset har de siste dagene fått påvist smitte, og sykehuset stenger ned store deler av drift.

Inntil sykehuset har fått avklart omfanget av situasjonen, ber Lebesby kommune innbyggere som har vært på sykehuset etter 8. oktober om å ta telefonisk kontakt med lokal koronatelefon, telefon 97 99 09 50. Vi ønsker å være i forkant og få en oversikt over innbyggere som potensielt kan ha vært utsatt for smitte.

Informasjon til befolkningen i forbindelse med økt Koronasmitte i Finnmark - Kommunelegen informerer!

Som mange sikkert har fått med seg har det i det siste blitt en klar økning av Koronasmitte i Finnmark. 
Det er påvist smitte i Sør-Varanger, Porsanger, Alta og Hammerfest kommune den siste uken.

Tilskuddsmidler fra Sametinget

Er gjennom ordningen om freda samiske kulturminner og kulturmiljøer og fartøyvern.

Influensavaksinering 2020

utlysning felles 7

Er du vår nye medarbeider og kollega?

Vi har ledig Prosjektstilling i næringsavdelingen, ledige stillinger som sykepleiere og stilling som helsefagarbeider, BPA, hjemmehjelp og innen pasientreiser. 

Bli med på spasertur i Dyfjord i anledning planarbeidet

Lebesby kommune inviterer til spasertur i bygda i forkant av folkemøtet torsdag 1. oktober.

Dyfjordbotn googlemaps

Velkommen til folkemøte i Dyfjord om ny reguleringsplan

I anledning arbeidet med ny reguleringsplan for Dyfjord inviterer Lebesby kommune til nytt folkemøte på Dyfjord grendehus torsdag 1. oktober klokka 19.

Valg av medlemmer til Forliksråd og møtefullmektige 2021-2024

Søknad om fritak fra verv

Denne høsten skal det velges medlemmer til forliksråd og møtefullmektige. Vi viser her til valglov og kommunelov, hvor det fremgår at du kan søke fritak fra verv dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller du har vært medlem av Forliksråd i to perioder tidligere.

Oppdatert Informasjon fra Troms og Finnmark fylkeskommune om mulig busstreik

Det vises til Tariffoppgjøret 2020, og den pågående streiken i bussbransjen som har vart fra 20. september. Arbeidstakerorganisasjonene har foreløpig tatt ca. 3000 bussjåfører ut i streik, og varsler ytterligere opptrapping fra og med lørdag 26. september ved arbeidstidens start. Denne opptrappingen vil blant annet gjelde Finnmark, og Boreal Buss AS har varslet fylkeskommunen om at dette sannsynligvis vil berøre mesteparten av trafikken, men at omfanget foreløpig ikke er helt klarlagt 

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene fra 1.11.2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.