Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

Plakat - 17.mai Lebesby

17. mai arrangement på Lebesby 2020

Her finner du program for dagen

Skolestart for elever og lærere 5.-10 trinn i løpet av uke 20

I henhold til nasjonalt vedtak av 7.5.20 skal alle elevene i grunnskolen være tilbake på skolen innen 15.mai. Skolene vil bruke noen dager på å gjøre klart til å ta imot elevene fra 5.-10 trinn. Det blir derfor ulik skolestart for elevene. 

Følgende scooterløyper er åpen for fri ferdsel fra og med 05.05 – 11.05.20

8:     Fra Gabbat, (løype 15),  via Pæskvann til kommunegrensen ved Gåddet.
15.   Fra fv-98, (Adamsfjordsletta), til Gabbat, (løype 8).

Alle øvrige løyper i kommunen er stengt

UNG JOBB 2020

Det lyses nå ut tilskudd til de bedriftene og avdelingene i kommunen som ønsker å sysselsette ungdom i sommerferien. Søknadsfrist: 29. mai. 

Dialogmøte vintervedlikehold

Lebesby kommune inviterer til dialogmøte med næringslivet omkring vintervedlikehold Onsdag 6.mai klokken 09.00. 
Vi vil gjerne ha tilbakemelding hos dere på utfordringer dere møter som følge av høy frekvens av stengte veier i fylkesvegnettet. Disse tilbakemeldingene vil være viktige innspill i det videre arbeidet for å få hevet standarden på vintervedlikeholdet.
Møtet vil foregå digitalt på Teams og vi vil derfor være avhengig av påmelding til møtet. Epost kan sendes til: ordforer@lebesby.kommune.no

Scooterløyper - høring

Lebesby kommunes forslag til ny forskrift for scooterløyper legges ut på høring.
Høringsfristen er 5. Juni 2020

Fylkesmannen åpner deler av stengte løyper i Lebesby kommune

Virkningsdato: 24. april kl. 16:00.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette åpning i to stengte snøskuterløyper i Lebesby kommune, deler av løype 8 og deler av løype 15. Dette etter anmodning fra Reinbeitedistrikt 13.Følgende løypestrekninger åpnes:
 - Løype 8 fra løype 15 ved Mohkkejávri til Gottetjávrrit/kommunegrense Tana
 - Løype 15 fra Adamsfjord til løype 8 ved Mohkkejávri

Kulturskolen vil få en gradvis åpning i løpet av uke 18

Kulturskolen har vært stengt siden 12 mars.2020. I forbindelse med at skolene åpner 27 april, har Lebesby kommune valgt å starte en gradvis åpning av kulturskolen.  I første omgang skjer dette i Kjøllefjord og for elever som har individuelle tilbud. Utover våren vil man vurdere mulighetene for å starte opp tilbud om dans og teater.