Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
 

Nyheter og kunngjøringer

Kjøllefjord legekontor informerer

Fra 1. januar 2020 legges det til en ekstra kostnad for de som ikke har fastlege hos oss. Det betyr at legetime som ikke er i kategorien "øyeblikkelig hjelp", vil koste kr. 116.- i tillegg til vanlig konsultasjonstakst. Vi anbefaler de som ønsker å gå til lege ved vårt kontor, om å ordne seg fastlege her. 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2020

Søknadsfrist 13.12.2019

Lebesby kommune oppfordrer private aktører, offentlige og frivillige organisasjoner om å søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn- og ungdom kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og ferieaktiviteter, eller på andre mestringsarena.

Dyfjord vinter_300x199

Lebesby kommune varsler igangsettelse av arbeid med detaljregulering i Dyfjord

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Lebesby kommune starter opp arbeid med detaljregulering for Dyfjord.

Lebesby kommune - Realfagskommune

Lebesby er realfagskommune! men hva betyr det? Realfagskommune betyr at det satses på realfag (matematikk og naturfag). Barn i barnehage og skole skal få økt sin kompetanse i realfag. I løpet av satsningen skal også utstyr og læremidler oppgraderes og fornyes, og det skal satses på IKT i alle fag.

 

Økonomiplan 2020 - 2023 og Årsbudsjett 2020

Rådmannens innstilling 8.11.2019

Ny valgperiode - Representanter til Lebesby Ungdomsråd skal nå velges.

Elevrådene på skolene velger nå sine representanter. I tillegg kan ungdom søke om å bli medlem, dette for å sikre bred sammensetning i rådet. Frist for å søke er 13. november 2019.

Kunngjøring av vedtatte adressenavn

Lebesby kommune ved kommunestyret har vedtatt nye veiadressenavn for områder som nå har matrikkeladresse.

Har du planer om nyetablering i servicenæringa?

Lebesby kommune ønsker å stimulere til nyetableringer og generasjonsskifte i servicenæringa.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Kunngjøring: Kommuneplanens arealdel 2019-2035 er vedtatt

Kommunestyret vedtok ny kommuneplanens arealdel 2. september. Planen omfatter også kystsona.

Endelig vedtak av kommuneplanens areal- og kystsonedel

Førstkommende mandag, 2. september, legges ny areal- og kystsoneplan frem for kommunestyret for endelig behandling og vedtak. Saksdokumenter finner du i Møtekalender (Kommunestyret - 2. september).