Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
Ny utseende vil være på plass i løpet av 2019

Nyheter og kunngjøringer

Kirkevalget 2019[1]

Kirkevalg 2019 - presentasjon av resultatet

Da er listen over det nye menighetsrådet for Lebesby sogn klar. Det har vært et interessant valg med store endringer i menighetsrådet. 

Endelig vedtak av kommuneplanens areal- og kystsonedel

Førstkommende mandag, 2. september, legges ny areal- og kystsoneplan frem for kommunestyret for endelig behandling og vedtak. Saksdokumenter finner du i Møtekalender (Kommunestyret - 2. september).

Kirkevalget 2019

Dette er valglisten med kandidatene til Menighetsrådet for Lebesby sokn 2019-2023

1. JOHNNY MYHRE f.1962

2. MERETE ABRAHAMSEN ANGELL f.1956

3. ARNKJELL BØGEBERG f.1966

4. GUNHILD HOÅS KANDAL f.1989

5. KRISTIN LEIFSDATTER f.1952

6. OLE INGVALD NILSEN f.1953

7. YNGVILD LOVISE STENERSEN f. 1959

8. YRJA LINDA KRISTIN HAMMER f. 1971

9. SOLVEIG TONNING f. 1961

10. ARVID NILSEN f.1953

11. LILL BRITT MYHRE LAURITSEN f.1967

Velkommen til skolestart tirsdag 20. august!

Alle elevene møter opp kl. 08:30 på skolen. Elevene ved Lebesby oppvekstsenter har oppmøte i gymsalen.

Forhåndsstemmedag på Lebesby bygdetun fredag 16. august kl. 10.00-15.00

Denne dagen vil det ikke være mulig å forhåndsstemme på rådhuset i Kjøllefjord.

Informasjon om valgkort

De aller fleste som er manntallsført i Lebesby kommune skal ha mottatt valgfort fra Valgdirektoratet, men Valgstyret har i disse dager mottatt en del valgkort i retur fra Posten. Det er ulike årsaker til dette, men det oppgis  å være "Ukjent",  "Ny adresse ukjent", " Flyttet, ettersendingsperioden utløpt", og "Utilstrekkelig adresse". Dersom du ikke har mottatt valgkort kan det være på grunn av dette. Vi gjør oppmerksom på at du ikke behøver å ta med selve valgkortet for å avgi din stemme, men det sparer deg og stemmemottakeren for noe tid. 

Sametingets valgmanntall til offentlig gjennomsyn

Manntall legges ut til ettersyn ved

  • Servicekontoret, 9790 Kjøllefjord
  • Veidnes Handel, 9717 Veidnesklubben
  • Kunes Opplevelse og Handel, 9742 Kunes
  • Lebesby bygdetun, 9740 Lebeby

Krav om retting og oppdatering skal sendes skriftlig og begrunnet til Sametinget, 9730 Karasjok eller på e-post sametinget@samediggi.no

Fakturaer fra Lebesby kommune på kommunale avgifter er blitt sendt ut en måned for tidlig

Riktig forfallsdato på disse skal være 26.08.2019

Vi vil ordne dette i vårt system så det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer. Dere må selv endre forfallsdato på fakturaen. 

Med hilsen

Lebesby kommune
Økonomiavdelingen