Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

Dialogmøter om ny scooterløypeforskrift er avlyst pga lav påmelding

Møtene som skulle avholdes digitalt tirsdag og onsdag 1. og 2. juni er avlyst. Ta kontakt om du skulle ha spørsmål eller innspill til ny scooterløypeforskrift. Neste høringsrunde er berammet til sommer/tidlig høst.

Oppdatering koronasituasjon 27.5.21

Det er pr 27/5 ikke påvist smitte av koronavirus i Lebesby kommune.

Oppdatering koronasituasjon 27.5.21

Det er pr 27. 5.21 ikke påvist smitte av koronavirus i Lebesby kommune.

Tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Lebesby kommune har nå gjort første tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 

Kunngjøring - søknad fra SalMar Farming AS om økt MTB på lokaliteten Øyra

SalMar Farming AS har sendt søknad om å utvide maksimalt tillatt biomasse (MTB) ved lokaliteten 34697 Øyra i Lebesby kommune. Høringsfrist er satt il 30.06.2021. 

Invitasjon til digitale møter om revisjon av scooterløypeforskrift

I forbindelse med revisjon av scooterløypeforskrift for Lebesby kommune, inviteres det til digitale dialogmøter på Teams i uke 22. Interesserte må melde seg på i forkant.

Oppdatering koronavirus:

Grunnet den uoversiktlige smittespredningen i Hammerfest ber vi alle som har vært i Hammerfest siden 8.mai å være ekstra varsomme med tanke på symptomer. Har du antydninger til symptomer ber vi om at du melder deg til testing og holder deg hjemme i karantene inntil test er tatt.

Skjøtningbergveien

Kjøring med bil er ikke tillatt!

UNG JOBB 2021

Kommunen lyser nå ut ordningen med "UNG JOBB" hvor bedrifter og offenlige etater kan søke om tilskudd til ungdom i sommerjobb. Søknadsfrist er 31. mai.  

Informasjon fra helsestasjon

Helsestasjonen tar sommerferie og blir stengt i uke 22,23,24 og 25. I ferien kontaktes legekontoret ved behov (tlf 979 90 940). Helsestasjon åpner igjen mandag 28.juni (uke 26).