Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

bilde Kjøllefjord kirke

Informasjon fra kirkekontoret - Årsmelding 2019 for Lebesby sogn

Vi legger nå ut årsmeldingene for både 2018 og 2019 til gjennomsyn og presentasjon for menighetene våre i Lebesby sokn. Du kan også se tilbake på årsmeldinger helt fra 2012 på denne siden.

Sommerbilde

Lebesby kommune ønsker alle feriegjester velkommen i sommer!

Med reiselivsprosjektet ønsker vi å satse litt ekstra på lokal reiselivsnæring.

Målet er å markedsføre kommunen og reiselivsnæringa slik at vi får flere turister hit i sommer og vi ønsker å gjøre kommunen attraktiv for tilreisende. 

Lebesby Davvesiidaskilt

Kommunestyret har vedtatt planstrategi for 2020-2023

Planstrategien beskriver hvilke planoppgaver som skal prioriteres i perioden. 

Høring - Kommunale retningslinjer for behandling av søknader etter nasjonal forskrift § 5, samt endring av tidligere forslag til forskrift om Scooterløyper

Høringsfrist 15. juli 2020

Sakens bakgrunn: 
Lebesby kommune skal fastsette egne retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark.
Etter drøftinger med reindrifta, (reinbeitedistrikt 13),  vil  vedlagt forslag til retningslinjer bli lagt frem for behandling i kommunestyret.

Rutiner for gravemelding

Gravemelding skal inneholde informasjon om:

Rutiner for gravemelding: 

  • Hvor det skal graves.
  • Hva det skal graves for.
  • Dybde for graving.
  • Hvem som skal grave og kontaktperson som er ansvarlig for graving.
  • Vedlagt situasjonsplan i målestokk  1:500 eller 1:1000 eller som nøyaktig skisse med nødvendige mål. (kart finnes i menyen til høyre under selvbetjening)                                                                                                                                                                                                                  

Gravemelding skal sendes minimum 5 virkedager før du skal begynne 

SOMMERJOBB I KOMMUNEN?

Lebesby kommune, Teknisk etat vil gjennom midler fra «Ung Jobb» engasjere inntil 6 ungdommer i sommerjobb i perioden juni-august.
Ungdom i alderen 15-22 år, hjemmehørende i kommunen, vil bli prioritert. 
Arbeidssted: teknisk, Byggdrift og anleggsdrift.

Send kort søknad med opplysninger om deg selv, hvor du kunne tenke deg å jobbe, og hvilket tidsrom du ønsker sommerjobb.
Har du referanser, så før dem opp.

Søknad sendes til driftsleder oystein.persen@lebesby.kommune.no innen 16. juni 2020.
Søknader etter denne dato vil også bli vurdert fortløpende.

Spørsmål ang stillingene kan stilles til Driftsleder på tlf: 97990915/97990925

Bilde ordfører[1]

Hilsen fra ordfører

Det var stor spenning knyttet til hvordan vi i år skulle løse 17. mai feiringen. Jeg er imponert over hvordan folk har tatt sine forholdsregler og gjorde dette til en verdig markering. Ekstra hyggelig er det at vi ved hjelp av teknologien kan binde sammen hele kommunen i felles feiring med innslag både fra Kunes, Dyfjord, Lebesby og Kjøllefjord.  Mange gode ideer kan vi ta med oss videre til vi igjen for feiret alle sammen i fellesskap.

Vårflomanalyse

I følge NVE er sannsynligheten for flom i Nord-Norge veldig høy. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har laget en kort video med "Flomvettregler", som vi deler her.

På varsom.no finner dere mer informasjon om vårflomanalysen som NVE har publisert.

plakat - momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. 
Søknadsfrist er 1. september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har tidligere frist. Husk at alle som søker må være registerert i Frivillighetsregisteret.