Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

egenberedskapslager-2

Kampanje: Du er en del av Norges beredskap

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Informasjon til innbyggere i Lebesby, Bekkarfjord, Ifjord og Friarfjord

Søppelcontaineren er flyttet fra vannverket på Lebesby

  • Ny plassering ved landingsplassen nedenfor bygdetunet.
  • Det er ikke anledning til å plassere avfall ved vannverket lengre.
  • Alt avfall skal inn i containeren, også elektriske hvitevarer.

Statnett inviterer til informasjonsmøte og åpne kontordager vedrørende ny 420 kV ledning, Skaidi – Lebesby

Statnett inviterer grunneiere som er berørt av planlagte tiltak
Statnetts søknad om konsesjon for ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Lebesby er under behandling hos NVE. Statnett ønsker derfor å gi en status i prosjektet, og informere om prosessen for erverv av grunn og rettigheter, med utgangspunkt i planene som omfattes av konsesjonssøknaden.

Kunngjøring: Kommunal forskrift om løypenett for snøscooter er vedtatt

Lebesby kommunestyre vedtok i sak 60/2021 kommunal forskrift om løypenett for snøscooter. Vedtatt forskrift trer i kraft straks.

Tilskuddsordninger fra Sametinget - freda samiske kulturminner og kulturmiljøer, og fartøyvern

Tilskuddene gjelder for 2022, søknadsfrist 1. november 2021.

Nå kan du søke om idrettsstipend - Troms og Finnmark Fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut kr 90 000 til idretts- og skyttertalenter i fylket. Søknadsfrist er 15. november 2021.

Nå kan du søke om idrettsstipende - Troms og Finnmark Fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut kr 90 000 til idretts- og skyttertalenter i fylket. Søknadsfrist er 15. november 2021.

Valg ungdomsråd (2)

Valg av ungdomsråd for 2022 - 2024

Her finner du informasjon og retningslinjer for ungdomsrådet.