Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nyheter og kunngjøringer

Kultur- og idrettsstipend til ungdom

Forslag må være kommet inn til kommunen innen 1. mai 2020

Lebesby kommune deler hvert år ut kultur-idrettsstipend for ungdom. 
Kultur- idrettsstipend kan deles ut til både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune.

Valg av medlemmer til Forliksråd, skjønnsmedlemmer og meddommere til lagmannsrett og tingrett

Meld din interesse innen 1.april.2020

Vil dette være noe for deg?

Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget. Det skal også velges medlemmer og møtefullmektiger til Forliksråd.

Logo - Corona

20.3.20 - Statusoppdatering vedrørende Koronapandemi

Vi har fortsatt ikke påvist smitte av korona-viruset i Lebesby kommune så langt vi kjenner til.

Informasjon fra legekontoret i Kjøllefjord

Som smitteverntiltak vil det fra mandag 23.3.20 og fram til påske reduseres på planlagte konsultasjoner. Dette medfører at man må påberegne avbestillinger av oppsatte timer.  Aktuelle vil bli kontaktet av legekontoret ved avbestilling. I den forbindelse vil venterommet ved legekontoret stenges for publikum. De som har time blir kontaktet. Det jobbes med å få på plass video-konsultasjoner for vanlige fastlegespørsmål. Mer informasjon om dette kommer.

Bredbåndutbygging i Laksefjorden - Utlysning i Doffin

Lebesby kommune har fått tilsagn om NKOM-midler for 2019, og ønsker i denne omgang å gi tilskudd til en leverandør som vil bygge, eie og drifte et bredbåndsnett i de geografiske områdene som omfattes av denne utlysningen.

Høring - Forskrift om regler for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Høringsfrist 15.05.20

Høringsdokument legges ut for offentlig ettersyn i Kjøllefjord, på Lebesby, Kunes og Veidnes. I tillegg annonseres det på kommunens hjemmeside.
Alle kan gi høringsinnspill til forskriften.

Logo - Corona

18.3.20 - Statusoppdatering vedrørende Koronapandemi

Det er per i dag 18/3 ikke registrert noen med koronasmitte i vår kommune. Vi ser også at påvist smitte i Finnmark foreløpig er på et lavt nivå. Vi må fortsette å være tro mot rådene og bestemmelsene som har kommet slik at vi klarer å begrense spredningen.

Pålegg fra Helsedirektoratet - stenging av virksomheter

Som følge av pålegg fra Helsedirektoratet er Fysioterapitjenesten og Kommunepsykologtjenesten stengt for publikum. Kommunespykologen har hjemmekontor.
Hun tar samtaler med pasienter og andre fagfolk over telefonen.
For kontaktinformasjon m.v. trykk her

 

Koronatelefon for barn og unge i Lebesby og Gamvik kommuner - 468 37 175

Opplever du som barn eller ungdom bekymring, angst eller stress knyttet til virusutbruddet? Foreldre som er usikre på hvordan de skal snakke med barn kan også ta kontakt.Ta kontakt med kommunepsykologen på telefon 468 37 175. 
Åpen hverdager kl 13:00 -15 :00

Logo Koronatelefon[1]

Lokal Korona telefon - 979 90 950

Lebesby kommune har opprettet en lokal Koronatelefon. Her kan innbyggere få råd og veiledning omkring spørsmål knyttet til Korona. 
Kommunen ønsker også å få registrert de som sitter i hjemmekarantene.
Telefonen er betjent hverdager kl. 0800 - 1530.