Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 979 90 904 dersom du har spørsmål, send mail til toril.svendsen@lebesby.kommune.no eller kom innom rådhuset for en prat.

Støtteordninger

Kommunalt næringsfond

Formålet med næringsfondet er at de skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. 

P1050552_300x225

Fiskerifond

Formålet med Fiskerifondet er å styrke fangstleddet i fiskerinæringa i Lebesby kommune, samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjennom støtte til finansiering av fiskefartøy, finansiering av bruk/redskaper, bistand i forbindelse med havari/skade og kjøp av fiskekvoter.

Troms og Finnmark fylkeskommune

Tilskuddsordninger innen næringsutvikling.

Fylkeskommunen har utlyst tilskuddordninger innen næringsutvikling, blant annet rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark. Les mer om tilskudd til næringsutvikling på fylkeskommunens hjemmeside.

Sametinget

Sametingets ulike tilskuddsordninger

Samediggi Sametinget forvalter diverse stipend og tilskudd som er med på å bevare og videreføre samisk kulturarv. 

Merkur-programmet

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet.

Covid-19 ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond i 2020

Som en del av krisepakke 3 i forbindelse med Covid-19 utbruddet er alle kommuner i Troms og Finnmark fylke tildelt kr. 1.700.000 i ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond. Målgruppen for midlene er bedrifter og næringsaktører. Første søknadsfrist er satt til 27. september. 

Invitasjon til informasjonsmøte på Teams ang Covid 19 - ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond.

Lebesby kommune inviterer næringslivet og andre interersserte til å delta på Teams-møte onsdag 16. september kl. 8.30-10.00. Det blir orientering om ekstraordinære midler til næringsfond og mulighet til å stille spørsmål. Påmelding gjøres til toril.svendsen@lebesby.kommune.no innen 15. september kl. 16.00.