Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Utvikling og næring Støtteordninger Artikkel

Fiskerifond

Formålet med Fiskerifondet er å styrke fangstleddet i fiskerinæringa i Lebesby kommune, samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjennom støtte til finansiering av fiskefartøy, finansiering av bruk/redskaper, bistand i forbindelse med havari/skade og kjøp av fiskekvoter.

P 1050552

Til kjøp av fartøy og kvoter kan det innvilges inntil 10 % av investeringene. Det kan gis tilskudd til planlegging og forprosjekter, inntil 50 % av kostnadene, maksimalt kr. 100.000. 

Her kan du lese om vedtekter for fondet.

 Søknadsskjema til fiskerifondet finner du her  (i pdf.-format)