Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Økonominytt

Økonomiplan 2020 - 2023 og Årsbudsjett 2020

Rådmannens innstilling 8.11.2019

Fakturaer fra Lebesby kommune på kommunale avgifter er blitt sendt ut en måned for tidlig

Riktig forfallsdato på disse skal være 26.08.2019

Vi vil ordne dette i vårt system så det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer. Dere må selv endre forfallsdato på fakturaen. 

Med hilsen

Lebesby kommune
Økonomiavdelingen

logo - budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Rådmannens innstilling til Budsjett 2019 er nå offentlig. Formannskapet skal avgi sin innstilling den 21.11.18, og kommunestyret skal fatte endelig vedtak den 10.12.18.

Lebesby kommune endrer eiendomsskatten for 2017

Lebesby kommunestyre omgjør utvidelsen av eiendomsskatteområdet til hele kommunen for skatteåret 2017. Det innebærer at det også for 2017 kun skal være eiendomsskatt på verk og bruk og i tettstedet Kjøllefjord, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav e).

Liste over leverandører og tilskuddsmottakere regnskapsår 2015

I år som i fjor legger vi ut liste over  leverandører (og tilskuddsmottakere) hvor vi har handlet for over 100 000.- sist regnskapsår (2015). Flere store investeringsprosjekter gjorde at 2015 ble et år med rekordhøye anskaffelser.

Lebesby kommune er klar for å motta inngående faktura elektronisk!

Etter overgang til nytt økonomisystem er Lebesby kommune nå klar for å motta inngående fakturaer elektronisk (på fil).

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 – 2016

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 – 2016 er lagt ut til offentlig ettersyn fra d.d. og fram til Kommunestyrets møte den 18.12.12.
Dokumentet er tilgjengelig på Rådhuset og Bibliotekene i kommunen.

Budsjett- og økonomiplan 2013 - 2016

Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012