Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Økonominytt

Økonomi- og budsjettplan 2021-2024

Offentliggjøring av innstilling til budsjett 2021, med økonomiplan for perioden 2021-2024

I hht. Kommuneloven § 14-3 offentliggjøres herved Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan. Saken skal behandles om 14 dager i Kommunestyret den 15.12.2020.

Økonomi- og budsjettplan 2021-2024

Rådmannens forslag til budsjett 2021, med økonomiplan for perioden 2021-2024

Her finner dere rådmannens forslag til budsjett 2021, med økonomiplan for perioden 2021-2024 samt kommuneplanens handlingsdel i samme dokument.
Dette skal nå til politisk behandling i partiene så formannskapet og endelig vedtak i kommunestyre den 15. desember 2020.

Her finner dere leverandøroversikten for Lebesby kommune 2019

Det viser hvem vi har handlet varer og tjenester fra og hvilket beløp for 2019.

Økonomiplan 2020 - 2023 og Årsbudsjett 2020

Rådmannens innstilling 8.11.2019

logo - budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Rådmannens innstilling til Budsjett 2019 er nå offentlig. Formannskapet skal avgi sin innstilling den 21.11.18, og kommunestyret skal fatte endelig vedtak den 10.12.18.

Liste over leverandører og tilskuddsmottakere regnskapsår 2015

I år som i fjor legger vi ut liste over  leverandører (og tilskuddsmottakere) hvor vi har handlet for over 100 000.- sist regnskapsår (2015). Flere store investeringsprosjekter gjorde at 2015 ble et år med rekordhøye anskaffelser.

Lebesby kommune er klar for å motta inngående faktura elektronisk!

Etter overgang til nytt økonomisystem er Lebesby kommune nå klar for å motta inngående fakturaer elektronisk (på fil).

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 – 2016

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 – 2016 er lagt ut til offentlig ettersyn fra d.d. og fram til Kommunestyrets møte den 18.12.12.
Dokumentet er tilgjengelig på Rådhuset og Bibliotekene i kommunen.

Budsjett- og økonomiplan 2013 - 2016

Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012