Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Andre dokumenter til folkevalgte Artikkel

Rullering av Reglement for politiske styrer, råd og utvalg, samt reglement for fjernmøter i Lebesby kommune

Reglementet skal rulleres og vi ber om innspill innen onsdag 25.11.2020.

 

Vi ber om innspill til våre forslag til følgende reglement


Det gamle regelementet kan du lese her. Det har ikke tidligere vært utarbeidet reglement for fjernmøter. 

 

Innspill til begge reglement sendes innen fristen, onsdag 25.11.2020 til:
Lebesby kommune
postmottak@lebesby.kommune.no  

eller via vår portal for eDialog: https://www.lebesby.kommune.no/edialog-sikker-innsending-av-brev-og-dokument-til-kommunen.6090698-459975.html

Merk innspill med: ref 20/1013