Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 979 90 904 dersom du har spørsmål, send mail til toril.svendsen@lebesby.kommune.no eller kom innom rådhuset for en prat.

Støtteordninger

Invitasjon til informasjonsmøte på Teams ang Covid 19 - ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond.

Lebesby kommune inviterer næringslivet og andre interersserte til å delta på Teams-møte onsdag 16. september kl. 8.30-10.00. Det blir orientering om ekstraordinære midler til næringsfond og mulighet til å stille spørsmål. Påmelding gjøres til toril.svendsen@lebesby.kommune.no innen 15. september kl. 16.00.

Covid-19 ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond i 2020

Som en del av krisepakke 3 i forbindelse med Covid-19 utbruddet er alle kommuner i Troms og Finnmark fylke tildelt kr. 1.700.000 i ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond. Målgruppen for midlene er bedrifter og næringsaktører. Første søknadsfrist er satt til 27. september. 

Kommunalt næringsfond

Formålet med næringsfondet er at de skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. 

P1050552_300x225

Fiskerifond

Formålet med Fiskerifondet er å styrke fangstleddet i fiskerinæringa i Lebesby kommune, samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjennom støtte til finansiering av fiskefartøy, finansiering av bruk/redskaper, bistand i forbindelse med havari/skade og kjøp av fiskekvoter.

Troms og Finnmark fylkeskommune

Tilskuddsordninger innen næringsutvikling.

Fylkeskommunen har utlyst tilskuddordninger innen næringsutvikling. Les mer om dette på fylkeskommunens hjemmeside.

Sametinget

Sametingets ulike tilskuddsordninger

Samediggi Sametinget forvalter diverse stipend og tilskudd som er med på å bevare og videreføre samisk kulturarv. 

Merkur-programmet

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet.