Bilde av stemmemottaker
Bilde av stemmemottaker. Fotograf Tore Fjeld

Om arbeidet

  • Ta imot velgere og gi veiledning

  • Holde orden og kontroll på stemmeavlukker

  • Stemple stemmesedler, krysse av i elektronisk manntall

  • Bidra med  rydding av lokalet

  • Andre oppgaver knyttet til valget

 

 

Stemmemottakere får godtgjøring

Alle valgmedarbeidere mottar godtgjøring per time i hht. satser
Vi dekker også tapt arbeidsfortjeneste. 

Arbeidssted og arbeidstid

Rådhuset 

  • Valgting mandag 11. september kl. 09:00 -- 20:00

Forhåndsstemmedager Lebesby 

  • I perioden 10.august til 8. september kan det bli aktuelt hverdager kl. 10:00 - 14:00

 

Hvordan søke

Ring Benedikte Krogh på telefon 97990903 eller servicekontoret på telefon 97990900.
Du kan også sende en henvendelse til postmottak@lebesby.kommune.no