Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Valg 2019

Valg 2019

Print

Velkommen til forhåndsstemmedag på Kunes grendehus i dag, onsdag 4.september, mellom kl 12 og 16.

Det vil også være anledning til å avgi forhåndsstemme på Lebesby Bygdetun i dag fra ca. Kl. 18-19. Og i morgen mellom kl. 10 og 15!

Husk legitimasjon og valgkort!

Print

Valgting stemmesteder og tider

9. september 2019

På valgdagen som er mandag 9.september må du stemme i ett av valglokalene i din kommune. 
Du trenger ikke ha med deg valgkort, men det sparer deg og stemmemottakeren for noe tid. Legitimasjon må du ha med! 

Valglokaler og åpningstider i Lebesby kommune:

Kjøllefjord bibliotek kl. 09.00 - 20.00

Lebesby Bygdetun kl. 09.00 - 17.00

Veidnes Grendehus kl. 09.00 - 14.00

Kunes Grendehus kl. 09.00 - 17.00

Forhåndsstemmedag på Lebesby bygdetun fredag 16. august kl. 10.00-15.00

Denne dagen vil det ikke være mulig å forhåndsstemme på rådhuset i Kjøllefjord.

Informasjon om valgkort

De aller fleste som er manntallsført i Lebesby kommune skal ha mottatt valgfort fra Valgdirektoratet, men Valgstyret har i disse dager mottatt en del valgkort i retur fra Posten. Det er ulike årsaker til dette, men det oppgis  å være "Ukjent",  "Ny adresse ukjent", " Flyttet, ettersendingsperioden utløpt", og "Utilstrekkelig adresse". Dersom du ikke har mottatt valgkort kan det være på grunn av dette. Vi gjør oppmerksom på at du ikke behøver å ta med selve valgkortet for å avgi din stemme, men det sparer deg og stemmemottakeren for noe tid. 

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til Valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. Valgloven § 8-3 sjette ledd.

 

Sametingets valgmanntall til offentlig gjennomsyn

Manntall legges ut til ettersyn ved

  • Servicekontoret, 9790 Kjøllefjord
  • Veidnes Handel, 9717 Veidnesklubben
  • Kunes Opplevelse og Handel, 9742 Kunes
  • Lebesby bygdetun, 9740 Lebeby

Krav om retting og oppdatering skal sendes skriftlig og begrunnet til Sametinget, 9730 Karasjok eller på e-post sametinget@samediggi.no

Tidligstemmegivning

Valglogo

Dersom du ikke har anledning til å avgi din stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan du henvende deg til kommunen og avgi din stemme i perioden 1.juli til 9. august. 

Tidligstemmegivning kan avgis ved Servicekontoret i Kjøllefjord i tidsrommet 1.juli - 9.august hverdager kl. 10.00 - 14.00

Husk legitimasjon!