• Ønsket fiske er 5 dager i uken i 6 uker, innenfor perioden *) 20. juni - 19. august, med fleksibilitet for værforhold.
• Det skal fiskes med jukse og line og eventuelt krabbeteiner **)
• Det skal kompenseres for landligge grunnet teknisk feil.
• Båt og utstyr skal være i forskriftsmessig stand.
• Det kreves politiattest for skipper/veileder.
Tilbudet skal inkludere følgende:
1) Pris for leie av båt med skipper/veileder, inkl. drivstoff
2) Antall ungdommer det er kapasitet til
3) Aktuelt tidsrom
4) Opplysninger om fartøyet
5) Opplysninger om skipper/veileder (CV, referanser)
6) Planlegging og organisering

Skriftlig tilbud sendes postmottak@lebesby.kommune.no innen 19. mai 2022.

Tilbudene blir vurdert ut fra pris, båt og skipper/veileders erfaring.
Lebesby kommune forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud, samt å avlyse konkurransen, dersom det foreligger saklig grunn og dersom det ikke oppnås tilstrekkelig finansiering i prosjektet. Ungdom som ønsker å delta i ordningen kan søke når båt og skipper er på plass. Annonsering og utlysning for dette kommer på kommunens nettside og Facebookside dersom prosjektet gjennomføres.

*) Denne perioden kan bli noe justert, avhengig av hva som oppgis i den kommende Forskrift om ungdoms rett til å delta i fisket 2022 (ungdomsfiskeordningen)
**) Det vil være aktuelt med krabbefiske dersom det blir tillatt innen ungdomsfiskeordningen i kommunal regi. 

Ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904 eller pr mail toril.svendsen@lebesby.kommune.no dersom det er spørsmål til utlysningen.