Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Tilskuddsordninger fra Sametinget - freda samiske kulturminner og kulturmiljøer, og fartøyvern

Tilskuddene gjelder for 2022, søknadsfrist 1. november 2021.

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen


– Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer
Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger
Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK, trykk her.


- Fartøyvern
Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.
Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK, trykk her.

Tilskuddene gjelder for 2022
Søknadsfrist: 1.november 2021