Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Tilskudd kommunalt

Tilskudd kommunalt

Her finner du informasjon om ulike tilskudd kommunalt:

Grunnet pågående koronavirus må man ta med seg disse dokumentene i planleggingen før man søker:


Søknad om tilskudd til 17. mai - arrangement

Nå er det åpnet for å kunne søke tilskudd til 17. mai. 

Søknadsfrist er utsatt til 16. april 2021.

Her finner du skjema for søknad, samt vilkår og veiledning.


Søknad om festivaltilskudd

Send en enkel søknad for å be om tilskudd. Skriv gjerne litt om planer for arrangementet.

Søknad sendes til postmottak@lebesby.kommune.no eller sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Husk å informere om hvem som er kontaktperson, adresse og kontonummer for utbetaling.

Ikke noen bestemt søknadsfrist, men for å få tilskudd i gjeldende år må søknaden komme samme året. 

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen for veiledning og samarbeid.


Søknad spillemidler

Spillermidler utlyses hvert år til kulturbygg og idrettsanlegg.

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no. Nettsiden inneholder informasjon om tilskuddsordningen, søknadsskjema, hjelp til utfylling av skjemaet, anleggsregisteret, m.m.

Søknadskjema finner du her: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - oppdateres årlig.

Ta kontakt med kulturavdelingen hvis man tenker å søke - dette for å opprette dialog og ha veiledning gjennom prosessen. 

Hva gis det støtte til?

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

Hvem kan søke?

Kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å sende til kommunen er 15. oktober.

Kommunene skal saksbehandle søknadene, og overføre søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år.


Kulturmidler hos Kraftlaget

Fra 2019 er det blitt en omlegging på kulturmidler til lag og foreninger:

Tidligere lyste kommunen ut midlene, som kom fra Nordkyn Kraftlag.

Nå er det slik at lag og foreninger søker direkte til Nordkyn Kraftlag.
Dersom det lyses ut midler, blir det lagt ut informasjon via deres nettside her.


Søknad momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan hente mye penger ved å søke om momskompensasjon

Hvordan søke?

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på momskompensasjon.no  Dersom du lurer på noe kan du ta kontakt pr. e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00

Søknadsfrist

Frist for å søke er 1. september. Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.