Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Lebesby kommune har nå gjort første tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 

Lebesby kommune ble i februar og april innvilget tilsammen kr. 500.000 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet med tilskuddet er å sette kommunene bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Midlene ble lyst ut 19. april og søknadsfrist var satt til 10. mai. Kommunen satte noen kriterier, blant annet at bedriften måtte ha et inntektstap på minimum 20 % for perioden 01.01.-30.04.2021 sett opp mot 2019 og 2020. Det ble videre lagt opp til å kompensere kostnader for samme periode. Støtten er gitt som bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen. 

Det kom inn tre søknader og det ble den 19.mai gjort følgende vedtak, etter delegert myndighet fra formannskapet:

DS 7/21 Nye Hotel Nordkyn AS kr. 150.000 
DS 8/21 Arctic Coast AS            kr.   95.000
DS 9/21 Ifjord Camping 1 AS     kr. 130.000

Angående bruk av resttilskudd vil dette bli behandlet i formannskapets møte den 1. juni.