Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Telefonliste - Lebesby kommune

Her finner du en oversikt over de fleste direktenumrene til kommunen. For de telefonnummer som ikke er oppgitt i denne telefonlisten, kan publikum ta kontakt med kommunens sentralbord, mobil 97 99 09 00, for å bli viderekoblet.

Publikum som ringer kommunens sentralbord vil få oppgitt 5 valg:

Tast
1 for LEGEKONTOR - du blir satt over til  97 99 09 40
2 for SYKEHJEM - du blir satt over til  97 99 08 60
3 for ADMINISTRASJON HELSE / OMSORG - du blir satt over til  97 99 08 77
4 for ØKONOMIAVDELINGEN - du blir satt over til  97 99 08 51
5 for OPPLÆRINGSKONTORET - du blir satt over til 97 99 09 60

For andre henvendelser, vent på svar, og samtalen blir satt over til sentralbordet på rådhuset. Sentralbordet har åpent hverdager fra klokken 10:00 til 14:00.


Legekontoret har timebestilling pr telefon hverdager fra klokken 09:00 til 11:30 og klokken 12:00 til 14:15.
Resepsjonen er åpen kl 08.00- 15.00

Vi oppfordrer publikum til å bruke direktevalgnummer der det er mulig.

TELEFONLISTE

SENTRALADMINISTRASJONEN KONTOR
TELEFON
MOBIL / FAKS
Sentralbord -  97 99 09 00   78 49 84 67 faks
Personal- og serviceleder - Anne Lill Fallsen 97 99 09 05  
Konsulent personal- og servicekontor
97 99 09 03  
Rådmann - Harald Larssen   95 89 95 85 mob
Kommuneplanlegger - Hege Johansen 97 99 09 08  
Næringskonsulent - Toril Svendsen 97 99 09 04  
IKT-leder - Vegard Langås 979 90 998  
IKT-medarbeider - Marius Dahl 979 90 999  
     
POLITISK TELEFON MOBIL / FAKS
Ordfører - Sigurd Kvammen Rafaelsen   415 26 760 mob
Varaordfører - Kristin Johnsen   454 01 866 mob
     
ØKONOMIAVDELINGEN TELEFON MOBIL / FAKS
    78 49 95 74 faks
Konsulent - Trude Rasmussen 97 99 08 55  
Konsulent - Lill Rasmussen 97 99 08 51  
Økonomirådgiver/lønn - Bård Lillevik 97 99 08 52  
Økonomisjef - Synnøve Eriksen 97 99 08 50  
     
TEKNISK ETAT TELEFON MOBIL / FAKS
Teknisk sjef - Birger Wallenius 97 99 09 10 91 64 06 56 mob
Avd. ingeniør, plan- og byggesak
- Odd Magnus Rasmussen
97 99 09 11  
Landbrukskonsulent/havnesjef - 
Odd Birkeland
97 99 09 12  
Leder, anleggsdrift - Espen Hustad 97 99 09 25  
Leder, bygdningsdrift - Øystein Persen 97 99 09 15  
Uteseksjonen - arbeidsleder 97 99 09 27  
Uteseksjonen - servicemedarabeider
- Arne Hansen
97 99 09 28  
Uteseksjonen - servicemedarabeider
- Raymond Klemetsen
97 99 09 29  
Vaktmester helsesenter - Benjamin Siltasalmi 97 99 09 16  
Vaktmester rådhus, barnehage, kino
- Børge Wian
97 99 09 17  
Vaktmester skole, idretts- og svømmehall
Arne Elvestad
97 99 09 18  
Vaktmester Lebesby -  97 99 09 26  
Vaktmester Veidnes - Trond Eriksen   97 97 41 41 mob
Brannvakt 110  
ADMINISTRASJON HELSE / OMSORG TELEFON MOBIL / FAKS
Saksbehandler - Tone Solberg 97 99 08 77  
Helse- og omsorgssjef - Muna Larsen   47 82 90 05
     
KJØLLEFJORD HELSESENTER TELEFON MOBIL / FAKS
LEGEKONTOR 97 99 09 40 78 49 84 66 faks
SYKEHJEM, vaktrom 97 99 08 60  
Sykehjem, avdelingsleder - 
Paula Ylinampa
97 99 08 61  
Sykehjem, kjøkken 97 99 08 63  
Helsesykepleiertjenesten
v/sykepleier  Irma Sjøveian
97 99 08 90  
Helsesøsterkontor, Kjøllefjord skole 78 49 95 53  
Fysioterapi - Arne Kandal 97 99 08 92  
Miljøterapaut rus/psykiatri - 
Åshild K. Pedersen
97 99 08 94  
Kommunepsykolog -  97 99 08 93  
Psykiatrisk sykepleier -  97 99 08 95  
     
HJEMMEBASERT OMSORG TELEFON MOBIL / FAKS
Hjemmebasert omsorg - forkontor 97 99 08 75 78 49 95 48 faks
Hjemmebasert omsorg, avd.leder
Lill-Britt Lauritsen
97 99 08 76  
Hjemmebasert omsorg, vakttelefon 97 99 08 75  
Kjøllefjord omsorgssenter, dagsenter 97 99 08 88  
Aktivitør, Omsorgsboliger Kjøllefjord    
Psykiatri, kontaktperson
Cesar Zuniga

 

 
     
     
LEBESBY OG VEIDNES TELEFON MOBIL / FAKS
Lebesby omsorgssenter 97 99 08 85
97 99 08 86
78 49 91 26 faks
Lebesby omsorgsenter, dagsenter 97 99 08 87  
     
ADMINISTRASJON OPPLÆRING OG KULTUR TELEFON MOBIL / FAKS
Sekretær - Nina Angell 97 99 09 60  
Opplæringssjef - Lise Birgitte Øfeldt 97 99 09 55 40 63 05 95 mob
Kulturleder - Maria Løkvoll 97 99 09 85  
Leder for kulturskolene og ungdomsklubbene
Unni Esp
97 99 09 88  
PPD for Midt-Finnmark IKS, avd. Kj.fj
post@mfppd.no
48 50 64 78
(Lakselv)
 
     
     
NORDKYN BARNEVERNTJENESTE TELEFON MOBIL / FAKS
Yvonne Fallsen 97 99 09 38  
     
KJØLLEFJORD SKOLE TELEFON MOBIL / FAKS
Sekretær - Nina Angell 97 99 09 60  
Rektor - Kenneth Nygård 97 99 09 61  
Inspektør - Elisa Viitamaa 97 99 09 62  
LOSA - Thord Karlsen   90 82 78 80
SFO - leder - Christoffer R Jensen 97 99 09 68  
     
LEBESBY OPPVEKSTSENTER TELEFON MOBIL / FAKS
Rektor - Johnny Myhre 97 99 09 70  
Lærerrom 97 99 09 71  
Avd. barnehage 97 99 09 76  
     
     
GALGENES BARNEHAGE TELEFON MOBIL / FAKS
Styrer - Vanja Samuelsen 97 99 09 75  
     
BIBLIOTEKTJENESTEN TELEFON MOBIL / FAKS
Kjøllefjord bibliotek - Leder 
Hanne Arnrup-Øien
97 99 09 80  
Filial Lebesby - Nils Borge Teigen 97 99 09 81  
     
KULTURBYGG TELEFON MOBIL / FAKS
Kjøllefjord idrettshall
- hallbetjent 
97 99 09 21  
Kjøllefjord svømmehall - badebetjent 97 99 09 87  
Ungdommens Hus - klubbleder Unni Esp 97 99 09 88