Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk

Teknisk

Teknisk etat forvalter kommunens bolig- og bygningsmasser, samt kommunaltekniske anlegg som vei, vann og avløp. Andre ansvarsområder er ras- og skredsikring, oljevern og brannvesen. I sistnevnte ligger også feiing og kontroll av fyringsanlegg.

Renovasjon ligger under Teknisk etat, men driftes av det interkommunale selskapet Finnmark miljøtjeneste.

Teknisk etat er saksbehandler innenfor en rekke områder med hovedvekt på plan- og bygningsloven og forurensningsloven.

Kart og oppmåling er en annen av etatens hovedoppgaver.

               

Teknisk sjef Birger Wallenius
Avd ingeniør Odd Magnus Rasmussen
Avdelingsleder anleggsdrift Frank Pettersen
Avdelingsleder bygningsdrift Øystein Persen
   
   
   
   


Besøksadresse
Strandveien 152
9790 Kjøllefjord

 

 

 

Telefonliste