Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk

Teknisk etat forvalter kommunens bolig- og bygningsmasser, samt kommunaltekniske anlegg som vei, vann og avløp.

Andre ansvarsområder er ras- og skredsikring, oljevern og brannvesen. I sistnevnte ligger også feiing og kontroll av fyringsanlegg.

Renovasjon ligger under Teknisk etat, men driftes av det interkommunale selskapet Finnmark miljøtjeneste.

Teknisk etat er saksbehandler innenfor en rekke områder med hovedvekt på plan- og bygningsloven og forurensningsloven.

Kart og oppmåling er en annen av etatens hovedoppgaver.

Ingen artikler på denne siden.