Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Status for utbygging av bredbånd i Laksefjorden

Lebesby kommune har tidligere informert om tildelt tilskudd fra NKOM/Fylkeskommunen til bredbåndsutbygging i Laksefjorden. Troms og Finnmark fylkeskommune gjorde en felles utlysning med anbudsfrist 1. mars. Til sammen 11 områder ble lyst ut, derav to områder i Lebesby kommune; 1. Kunes og 2. Landersfjord-Bekkarfjord. 

Fiber

Det kom inn tilbud fra Signal Bredbånd AS på utbygging av fiber i området 2. Landersfjord-Bekkarfjord (inkludert Kalak, Lebesby, Bukta, Skogvika, Oldervika, Trollbukt, Ifjord og Friarfjord). Like etter påske vil kommunen og Signal Bredbånd AS signere kontrakt på utbyggingen, og Signal vil da opprette en egen nettside med informasjon til kundene.

Området 1. Kunes vil bli lyst ut på nytt så raskt som mulig.