Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Statnett inviterer til informasjonsmøte og åpne kontordager vedrørende ny 420 kV ledning, Skaidi – Lebesby

Statnett inviterer grunneiere som er berørt av planlagte tiltak
Statnetts søknad om konsesjon for ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Lebesby er under behandling hos NVE. Statnett ønsker derfor å gi en status i prosjektet, og informere om prosessen for erverv av grunn og rettigheter, med utgangspunkt i planene som omfattes av konsesjonssøknaden.

Informasjonsmøter og "åpne kontordager"

Grunneiere som er berørt av planene inviteres til informasjonsmøte der vi vil fokusere på fremgangsmåten ved erverv av grunn og rettigheter, og hvordan eiendommer og grunneiere bli ivaretatt i byggeprosessen. I tillegg vil vi ha "åpne kontordager" hvor det blir mulighet for å snakke med oss på tomannshånd, stille spørsmål og dele informasjon om eiendomsforhold. Da kan en møte oss når det passer en, innenfor periodene som er stilt opp nedenfor.

 

Informasjonsmøter:

  • Aigirhuset, Indre Billefjord, mandag 1. november kl. 18:00-18:45.
  • Lakselv hotell, tirsdag 2. november kl. 18:00-18:45
  • Kvensk institutt, Børselv, onsdag 3. november kl. 18:00 – 18:45.

 

Åpne kontordager:

  • Aigirhuset, Indre Billefjord, mandag 1. november kl. 14:00-17:00.
  • Lakselv hotell, tirsdag 2. november kl. 10:00-13:00 og 14:00-17:00
  • Kvensk institutt, 9716 Børselv, onsdag 3. november kl. 14:00 – 17:00

 

For mer informasjon om det planlagte prosjektet, besøk vår hjemmeside: https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-nord/skaidi-varangerbotn/skaidi-lebesby/

 

Med vennlig hilsen

Statnett SF

Bente Rudberg
Prosjektleder