Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Skolehelsetjenesten

Kontaktperson i Lebesby kommune er sykepleier Irma Sjøveian- tlf 97 99 08 90


Kjøllefjord skole: Mandager  09.00-15.30 unntatt da jeg er på helsestasjonen på helsesenteret. Jeg vil da være tilgjengelig på telefon.
Lebesby skole: 1 tirsdag pr måned og etter skolens ønske.

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Vår oppgave er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid.
Vi ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds med tilværelsen. Ved undersøkelser og behandling av sykdom må lege kontaktes. En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foreldre når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.

Helsesøsters ansvar og arbeidsområde:

 • Helseundersøkelse og rådgiving med oppfølging (henvises videre ved behov).
 • Helseopplysning, undervisning og veiledning individuelt og i grupper. Det vil være skilsmissegrupper, psykisk helsegrupper, røyk/snus avvenningsgrupper, overvektsgrupper, gutte- og jentegrupper.
 • Foreldremøte etter skolens ønske
 • Vaksinasjoner
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre instanser.

Aktuelle samarbeids partnere er:
Lærerne på skolen
Lege
Fysioterapeut
Tannhelsetjenesten
Habilitering/rehabilitering for barn/unge ved Hammerfest sykehus
BUP (barn og ungdomspsykiatri)
PP-tjenesten
Barnevernstjenesten

Dette samarbeidet skjer kun etter samtykke fra foreldrene.

 • Miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • «Åpen dør»- være tilgjengelig for elevene
 • Samtale med enkelte elever og hjemmebesøk ved behov.
 • Tiltak for å forebygge mobbing
 • Deltar i ansvarsgrupper og deltar i utarbeidelse av individuell plan.
 • Tverrfaglig samarbeid.

Formålet er igjennom skolehelsetjenesten å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skade.
Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og hjemlet i kommuneloven, helse og omsorg tjenesteloven og folkehelseloven.
Helsesykepleier kan kontaktes ved små og store utfordringer. Ofte kan det hjelpe og snakke med en utenom familien for å få ett nytt syn på utfordringen

Det er bare å ta kontakt dersom det er noe dere trenger hjelp til eller ønsker å snakke om. Både elever og foresatte kan ta kontakt, alene eller sammen. Man kan snakke med meg om mange saker for eksempel: mobbing, magesmerter, hodepine, ensomhet, stress, kjærlighet, alvorlig sykdom i familien, skilsmisse, døden pluss mye mer.

Taushetsplikt: Som helsepersonell er jeg/vi pålagt taushetsplikt. Den skal fungere som et personlig vern rundt den enkelte elev. Jeg utgir ikke personopplysninger om elever uten samtykke fra foreldre.

Anbefalt program for skolehelsetjenesten: Her