Annen kontaktinformasjon

Henvendelse kan også sendes til postmottak@lebesby.kommune.no. Vi minner om at henvendelser med sensitiv informasjon ikke kan sendes på e-post, men må sendes per post eller digitalt via eDialog, kommunens løsning for sikker sending..