Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Scooterløyper

Oversikt over åpne og stengte løyper

Oppdatert pr 28.2.2020.

Nr.
 
  Strekning
 
1 Åpen Kjøllefjord - Skjøtingberg
2 Åpen Kjøllefjord - Dyfjord
3 Åpen

Fra løype 4, (Blåfjellvann) – Oksevåg

4 ÅPEN

 

Fra løypestart i Breivika langs fylkesveien frem til løype 1, (Skjøtningbergløypa). Videre til Kifjord – Vikadalen – Ørntindvann – Hopseidet. Samt avstikker som krysser fv-888 og går over til Gamvik kommune ved høyde 270.

5 ÅPEN 
 

Fra Mestaleir i Bekkarfjord - Nerdalen - Steinvannet til løype 6 i Martadalen.
Smielvdalen, (telegraflinja), - Nerdalen – Steinvannet.



 

6 ÅPEN 

Fra Lebesby opp Elvedalen over Langvannshøgda til løypekryss i Martadalen (Videre forbindelse med løype 5 til Steinvannet). 
Martadalen – Holmsjøen – Æstur – til løype 8 i Tana.

7 ÅPEN 

Æstur – Iskløvervann – Ifjord.

8 ÅPEN

–  Friarfjord – Gahpatjavri.
Fra Gahpatjàvri sørover – Beaskajàvri – Goddetjàvri – kommunegrensen mot Tana.
- Sideløype til Scandinaviavann.
- Sideløype fra Mohkkejavri - Meaddenluoppal - Deardnoluobbalat. (Strekningen Meaddenluoppal - Deardnouluobbalat er åpen til 31. mars)
 

9 ÅPEN Kunes – Storelva – til løype 12 Råttujavri.
10 ÅPEN Veidnes - Kjæsvann
11
 
ÅPEN Lille-Porsanger - Kjæsvann med tilknytning til kommunegrense  i Porsanger.

12

ÅPEN

Veidnes - Korsnessvann

 

13

ÅPEN

Kunes – anleggsveien, (til løype 15).
14

ÅPEN

Vikavannene – Normannset.
15

Delvis Åpen

ÅPEN – Fra Anleggsveiens start – Gabbatkanalen – Dollajavri.

Stengt
- Fra Flyvarden via Tranevann og videre fram til Dålla (møter løype 15)
16 ÅPEN  Fra løype 6, (Elvedalen), via Buktavann til Skogvikvannet
Fra Elvedalen via Buktavann til Skogvikvann og videre til løype 6 på Holmsjøen.
17 ÅPEN Hopseidet – Smielvdalen –løype 5

18

ÅPEN Nikolasdalen – Langfjorddalen, (Til løype 11B i Gamvik kommune). Løypa fortsetter ned til Laggo.

Siste endringer er markert med rødt.

Her kommer du inn til kartportalen hos Nordatlas - Fylkesatlas for Finnmark.

Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - ytre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - indre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - Kunes/Veidnes
Søknadsskjema for Dispensasjon fra motorferdselloven finner du her PDF document ODT document

Delvis Åpen