Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Planstrategi 2020-2023

Lebesby kommune igangsetter arbeid med ny planstrategi, som skal beskrive hvilke planoppgaver som skal prioriteres i inneværende valgperiode.

folkemøte veggplakat levende lebesby

Alle kommuner har en lovfestet plikt til å utarbeide en planstrategi hvert fjerde år (jf plan- og bygningsloven, § 10-1). Dette skal gjøres i forbindelse med at nytt kommunestyre tiltrer, og planstrategien skal vedtas innen ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert.

En planstrategi er et dokument som skal beskrive planbehovet i en kommune og hvilke planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. Planbehovet avhenger av flere forhold: lovpålagte plankrav, alder på eksisterende planer, trekk i samfunnsutviklingen, samt lokale utfordringer og satsinger.

Det er kommunestyret som vedtar endelig planstrategi. Forslag til planstrategi vil bli offentliggjort i forkant av endelig politisk behandling i kommunestyret.

Dersom du allerede nå har kommentarer eller innspill til planstrategien, kan du sende dem til postmottak@lebesby.kommune.no, innen fredag 21. februar. Spørsmål rettes til planlegger Hege Johansen, hege.johansen@lebesby.kommune.no.